Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 11

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

W październiku rozpoczęły się pierwsze zajęcia realizowane w drugim cyklu projektu, do którego zostali zakwalifikowani uczniowie/uczennice kształcący się w zawodzie Technik Obsługi Turystycznej oraz Technik Informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniowie/uczennice kształcący się w kierunku Technik Informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uczniom/uczennicom zdobywać i poszerzać wiedzę z zakresu terminologii technicznej i zawodowej oraz lepiej poznać słownictwo techniczne. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie/uczennice uczestniczą również w warsztatach z doradztwa edukacyjno – zawodowego, które pozwolą im lepiej zaplanować dalszy rozwój edukacyjno – zawodowy.

Od początku trwania projektu odbywają się również kursy Akademii Cisco CCNA w formie wykładów i laboratoriów,  wzbogacone o zajęcia z języka angielskiego – technicznego oraz warsztaty z doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie.

W ramach projektu zakupiono 12 kompletów podręczników do kursu Akademii Cisco CCNA.

II Cykl projektu realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

www.opocznopowiat.pl

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska


PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data dodania: 2012-12-14