Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 12


loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

W drugim cyklu projektu w roku szkolnym 2012/2013 uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy intensywnie uczęszczają na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego oraz kursy Microsoft i Cisco podnoszące ich kwalifikacje.

Największe zapotrzebowanie na rynku pracy dotyczy głównie pracowników posiadających wykształcenie zawodowe i średnie ze znajomością administratora sieci komputerowych jak i język angielski dlatego też udział w kursach MCSA i CCNA oraz zajęciach z języka angielskiego dają możliwość nabycia przez ucznia/uczennicę szkoły średniej praktycznych umiejętności zawodowych umożliwiających wykorzystanie ich u przyszłego pracodawcy.

II Cykl projektu realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

www.opocznopowiat.pl

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska


PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data dodania: 2013-01-18