Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 14

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

Przedstawiony poniżej raport jest prezentacją działań podjętych w ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród uczniów szkolenia Cisco uczestniczących w trzech grupach 12 osobowych. Są to uczniowie klas I, II i III Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica nr 1 w Opocznie, tworzących grupę V, VI i VII.

Ewaluacja przeprowadzona została w połowie realizacji zajęć pozalekcyjnych odbywających się w ramach projektu i miała na celu wstępną ocenę osiągniętych do tej pory efektów i rezultatów.

Uczniowie objęci badaniem ewaluacyjnym ocenili, w jakim stopniu zajęcia realizowane w ramach projektu spełniają ich oczekiwania jak również ocenili zgodność treści i tematyki zajęć realizowanych w ramach projektu zgodnie z ich oczekiwaniami.

Udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu miał dla respondentów największy wpływ na wzrost wartości na rynku pracy – 100 % osób biorących udział w badaniu stwierdziła, że dzięki zajęciom mają większą szansę na sukces zawodowy w przyszłości. Znaczna część ankietowanych – 86 % dostrzega, że udział w zajęciach pozwala im lepiej przygotować się do egzaminu zawodowego.

Respondenci ocenili zatem bardzo wysoko skuteczność zajęć. Dowodzi to o skutecznej realizacji głównego celu polegającego na podnoszeniu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji informatycznych.

Dodatkowym komponentem projektu jest prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego w celu ułatwienia wyboru przez uczniów właściwej ścieżki kariery, dostosowanej do rynku pracy, zdobycia wiedzy niezbędnej z punktu widzenia planów na przyszłość.

Kolejnym celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie porozumiewania się w języku angielskim. Ponad 90% ankietowanych stwierdziła, że udział w zajęciach poszerzył ich wiedzę i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim – technicznym:   61% respondentów wskazało – zdecydowanie tak, 31% tak.

Testy przeprowadzone wśród uczestników szkoleń potwierdzają skuteczność i efektywność zajęć realizowanych w ramach projektu. Uczniowie uzyskują praktyczne umiejętności w zakresie CCNA Exploration. Nastąpił wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych u wszystkich uczestników szkoleń. Efektywność i skuteczność szkoleń organizowanych w ramach projektu jest bardzo wysoka. Taka ocena zajęć niewątpliwie przyczyni się do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów na zakończenie zajęć.

 

II Cykl projektu realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

www.opocznopowiat.pl

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska


PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data dodania: 2013-05-14