Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 16

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

Numer i nazwa priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji: od 01.08.2011 do 31.07.2013

Beneficjent: Powiat Opoczyński

Wartość projektu: 502 129,80 zł.

W tym wkład własny: 64 021,55 zł.

Powoli dobiega końcowi realizacja II Cyklu projektu „Rozwój kompetencji – drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie do II Cyklu projektu zakwalifikowano 52 uczniów/uczennic, którzy po zatwierdzeniu listy przez Koordynatora projektu zostały podzielone na cztery grupy w zależności od profilu kształcenia.

W II cyklu projektu uczestniczyli uczniowie/uczennice osiągający najniższe wyniki w nauce z kierunku Technik Obsługi Infomatycznej biorąc udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz uczniowie/uczennice osiągający najwyższe wyniki w nauce  kształcących się w kierunku Technik Informatyk którzy uczestniczyli w Kursie Akademii Microsoft MCSA 2003, zajęciach z języka angielskiego oraz doradztwie edukacyjno – zawodowym.

W ramach projektu zorganizowano również kursy Cisco CCNA do których rekrutacja odbyła się w I cyklu projektu a Kurs realizowany był przez dwa lata szkolne 2011/2012 oraz 2012/2013 dla uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie Technik Informatyk uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Kurs zorganizowany był w formie wykładów i laboratoriów wzbogacony o zajęcia z języka angielskiego – technicznego oraz warsztaty z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

W ramach ww. projektu pracownia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie została wyposażona w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia Kursu Akademii Cisco CCNA Exploration tj. zestaw startowy, szafę sieciową i dodatkowe wyposażenie do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, który po zakończeniu projektu będzie służył dalszej edukacji uczniów/uczennic szkoły. Zostały zakupione również laptopy które były wykorzystywane podczas szkoleń Microsoftu oraz zestawy podręczników, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkole.

Ponadto uczniowie najzdolniejsi zostali wytypowani oraz skierowani na Egzaminy Certyfikacyjne Microsoftu oraz Cisco. 


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

www.opocznopowiat.pl

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska


PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data dodania: 2013-06-19