error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: FESTIVAL 2014
FESTIVAL 2014

GRAND PRIX FESTIWALU 2014 PRZYZNANE !

Piątek, 4 kwietnia 2014 roku był wyjątkowy dla społeczności ZSPg. W tym dniu odbył się II Gminny Festiwal Kultury, Nauki i Talentów Drzewica 2014 pod hasłem „Człowiek-przestrzeń-energia”. Hasło przewodnie miało nawiązywać do Strategii Europa 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Głównym celem przedsięwzięcia była promocja osiągnięć kulturalnych i naukowych oraz dorobku artystycznego drzewickich placówek oświatowych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.

Piątkową uroczystość zaszczycili swą obecnością: Andrzej Sosnowiec – członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Małgorzata Grzesińska – dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych SP w Opocznie, Janusz Reszelewski – Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy, Andrzej Krzyżanowski – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy, Anna Reszelewska –przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy, Andrzej Juszczak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim,  dr Jarosław Sowiński – prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Adam Szymański - pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Wsparcie medialne zapewnili uroczystości Waldemar Pęczkowski z Tygodnika Opoczyńskiego i Marcin Prejs z Radia Plus Radom.

Po oficjalnych powitaniach i przemówieniach współgospodarzy festiwalu, czyli Dyrektora Andrzeja Króla oraz Prezesa Zarządu Dominika Niemirskiego, przyszedł czas na prawdziwą naukę: głos zabrał dr J.Sowiński z Politechniki Łódzkiej (patron merytoryczny), który wprowadził wszystkich w tematykę festiwalu prezentacją pt. „Środowisko – myślenie kompleksowe”. Następną częścią programu był pokaz doświadczeń i prezentacji, które przygotowali uczniowie ZSPg – Albert Białek, kl.IVT, Sebastian Franczak, kl.IIZ pod wodzą p.A.Króla, a także pozakonkursowy występ artystyczny ZSPg pt.” Igor na krańcach świata”, zakończony brawurowym pokazem działania pioruna - atrybutu „boga bogów”, Zeusa, którego rolę profesjonalnie odegrał Błażej Szczotka z kl. IT. Na szczyty kunsztu aktorskiego w tym przedstawieniu wspięli się również: Natalia Minkina, Igor Barul  (IT), Bartek Krzemiński i Kamil Kądziela (IIT) oraz Ola Bińkowska i Magda Krzemińska (IIP)

W tym roku w imprezie uczestniczyły następujące placówki:

Przedszkole Samorządowe w Drzewicy wraz z dyr. Edytą Kołomańską. Przedszkolaki pokazały piękną i mądrą lekcję o energii odnawialnej oraz zauroczyły wszystkich piosenką energetyczną, stworzoną specjalnie na tę okazję do melodii „Bałkanicy”.

• SP im. M.Kopernika w Radzicach Dużych z dyr. Dorotą Królik. Podczas występu pt. „Magia żywiołów” scenę opanowały woda, ogień, powietrze i ziemia w fantastycznych, barwnych strojach, przy dźwiękach porywającej muzyki, oddającej nastroje żywiołów. Szkolne wokalistki poradziły sobie też świetnie z interpretacją piosenki zespołu Queen „We will rock you”.

• SP w Drzewicy z dyr. Renatą Smolarek. Uczniowie zebrali ogromne brawa za pokaz autorskiej wersji narodzin wszechświata oraz pouczającą scenkę o chorej Ziemi, a także piosenkę „Energetycznej 13-ki”, której tekst nawiązywał do festiwalu.

• SP w Idzikowicach z dyr. Anną Jakubczyk. „Energetyczne Show” składało się z oryginalnego pokazu mody strojów symbolizujących różne rodzaje energii: wiatru, wody, słońca, kosmosu, energię atomową, elektryczną a nawet energię życia oraz piosenki szkolnego zespołu „Porażeni prądem”.

• SP w Brzustowcu z dyr. Mirosławą Wijatą. W przedstawieniu pt. „Napełnia nas dobra energia” utalentowani, młodzi artyści z dużą dawką dobrego humoru podeszli do problemu pozyskiwania energii wiatrowej – na scenie pojawili się przedstawiciele wielkiej polityki, mieszkańcy wsi, właścicielki spódniczek podszytych wiatrem, same wiatraki, no i oczywiście Don Kichot. W piosence o energii wiatrowej też przeważały ludowe rytmy.

• SP im. S.Żeromskiego w Domasznie z dyr. Dorotą Zarębą. Uczniowie zaprezentowali niezwykle barwny program pt. „Człowiek ma w sobie zgiełk ziemi, muzykę powietrza, milczenie wody, a w sercu żar ognia.” – pokaz mody, tańczące żywioły i pozytywna energia w rytmach rock&rolla.

• Gimnazjum im. JP II w Drzewicy z vice dyr. Małgorzatą Kuchenbecker. Gimnazjaliści zaprosili nas na „Lekcję ekologii w terenie”, czyli bardzo pouczającą pogadankę oraz zamknęli występy konkursowe piosenką o energii zaśpiewaną przy akompaniamencie gitary.

Uczestnicy rywalizowali o nagrodę główną Grand Prix Festiwalu oraz Nagrodę Publiczności.

Występy oceniało jury pod przewodnictwem dra J.Sowińskiego, w składzie: dyrektor OKGiM w Drzewicy - Krzysztof Kowalski, instruktor tańca oraz radna Rady Gminy i Miasta Drzewica – Alina Szymańska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy - Sylwia Gąsiorowska, kierownik Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie – Renata Sobolewska oraz kierownik Biblioteki Samorządowej w Drzewicy  - Małgorzata Bilenc. Jurorzy mięli do podjęcia bardzo trudną decyzję. Wszystkie placówki  zaprezentowały się znakomicie, przygotowując niezwykle inspirujące występy i  potwierdzając, jak kolorowo i ciekawie można pokazać zagadnienia ekologii i opowiedzieć o odnawialnych źródłach energii. Młodzi wykonawcy rozgrzewali widownię naprawdę „energetycznymi” piosenkami. Każda placówka przygotowała też swoje stoisko, na którym mogliśmy podziwiać fantastycznie wykonane dekoracje oraz interesujące doświadczenia naukowe. Po zsumowaniu punktów, ostatecznym zwycięzcą Festiwalu 2014 i zdobywcą Grand Prix – rzutnika multimedialnego, okazała się Szkoła Podstawowa im. M.Kopernika w Radzicach Dużych, której występ zyskał również największą przychylność publiczności, za co SP w Radzicach otrzymała też Nagrodę Publiczności - aparat fotograficzny. Koordynatorem, odpowiedzialnym za przygotowanie uczniów SP w Radzicach do festiwalu była pani Ewa Sobolewska.

Wszyscy koordynatorzy z poszczególnych placówek otrzymali upominki, ufundowane przez Komisję Europejską – patrona Festiwalu i pamiątkowe dyplomy.

W tym dniu nastąpiło wręczenie nagród w konkursach indywidualnych: plastycznym i fotograficznym. Laureatami konkursu plastycznego zostali: I miejsce - Zuzanna Włodarczyk, SP Domaszno, II miejsce - Wiktoria Woźnica, SP Drzewica, III miejsce - Weronika Kwiecień, SP Brzustowiec ex quo z Martynką Rogulską z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy. Laureaci konkursu fotograficznego to: I miejsce - Julia Składowska, SP Idzikowice,  II miejsce - Kamil Kądziela z ZSPg w Drzewicy, III miejsce - Maciej Kwaśniewski z SP Drzewica.

Na koniec uczniowie ZSPg przypomnieli swój popisowy występ pt.”Sportowe marzenia”, którym zabłysnęli podczas tegorocznego Przeglądu Artystycznego.

Całą uroczystość poprowadziły mistrzynie konferansjerki, tegoroczne maturzystki, Paulina Czpak i Magda Niemirska (kl.IIIPR).

Po części oficjalno - artystycznej na sali gimnastycznej, nastąpiła część „konsumpcyjna” na holu I piętra szkoły. Dzięki zaangażowaniu zaprzyjaźnionych kół gospodyń wiejskich z Radzic, Strzyżowa, Idzikowic-Brzuzy, Trzebiny i Żardek oraz szkolnego koła gastronomicznego, prowadzonego przez p.A.Reszkę goście mogli skosztować  pysznych dań, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Szkoda, że to, co dobre, tak szybko się kończy…

Wszystkim laureatom gratulujemy, wszystkim placówkom dziękujemy za udział, przygotowanie wspaniałych występów i wrażenia, jakich nam dostarczyliście, wszystkim sponsorom dziękujemy za wsparcie finansowe, wszystkim patronom za wsparcie merytoryczne i duchowe, wszystkim uczniom i pracownikom ZSPg oraz wolontariuszom z DCW „Ofiarna Dłoń” za zaangażowanie w przygotowanie festiwalu.

Zapraszamy za rok!!!

Poniżej zamieszczamy:

● listę sponsorów, bez których nie byłoby tylu fantastycznych nagród,

● list Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia i Wicemarszałka, Artura Bagieńskiego do organizatorów festiwalu,

● prezentację prac laureatów konkursów plastycznego i fotograficznego,

● film z festiwalu (wkrótce).

Data dodania: 2014-04-11