Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Historyczna uroczystości w ZSPg – poświęcenie sztandaru, nadanie szkole imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”
Historyczna uroczystości w ZSPg – poświęcenie sztandaru, nadanie szkole imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”

Historyczna uroczystości w ZSPg – poświęcenie sztandaru, nadanie szkole imienia

mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”

24 kwietnia już na zawsze pozostanie wyjątkowym, jeśli nie najważniejszym dniem dla całej społeczności ZSPg w Drzewicy. W tym dniu,  w kościele parafialnym w Drzewicy, biskup Adam Odzimek poświęcił sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, ufundowany przez sponsorów i ludzi dobrej woli.

Po uroczystej mszy, orszak prowadzony przez trzech ułanów na koniach przemaszerował do siedziby szkoły. Uroczystości w szkole rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie dyrektor szkoły pan Marian Pisarski powitał przybyłych gości, wśród których byli: 

Aneta Kowalska – reprezentująca W-ce Marszałek Sejmu RP panią Elżbietę Radziszewską,

Tomasz Kopera – reprezentujący Posła na Sejm RP pana Roberta Telusa,

Ewa Bonusiak – reprezentująca Wojewodę Łódzkiego panią Jolantę Chełmińską,

Konrad Czyżyński – reprezentujący Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Jana Kamińskiego,

Starosta Powiatu Opoczyńskiego - Józef Róg,

Wicestarosta Marcin Baranowski,

 Przewodnicząca Rady Powiatu - Maria Barbara Chomicz,

Członkowie Zarządu - Sławomir Jakóbczyk i Marek Sarwa,

Anna Słoniewska Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego i Grażyna Wielgus Sekretarz Powiatu,

Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica – Janusz Reszelewski,

Przewodniczący Rady Miasta – Marian Kalużny,

Proboszcz Parafii Drzewica– ks. Adam Płuciennik,

Komendant Policji w Opocznie – Janusz Myga ,

Zastępca Komendanta Policji w Opocznie – Dariusz Szulc,

Komendant Komisariatu w Drzewicy – Wojciech Dworak,

Prezes Stowarzyszenia „Ofiarna Dłoń” – Dominik Niemirski,

Dyrektorzy szkół opoczyńskich i drzewickich oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej,

Przedstawiciele Rady Rodziców, media i sponsorzy.

Po zaprezentowaniu przez uczennice Patrycję Bogatek i Kingę Namielską sylwetki patrona mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala, nastąpiła ceremonia nadania szkole imienia mjr Henryka Dobrzańskiego HUBALA. Aktu tego dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego pani  Maria Barbara Chomicz, która odczytała stosowną uchwałę.

Po uroczystym przekazaniu przez rodziców sztandaru szkoły dyrektorowi, który następnie wręczył go uczniom, uczniowie złożyli przyrzeczenie, że nie splamią honoru sztandaru i będą otaczać go szacunkiem. Sztandar został zaprezentowany zebranym, a uczeń Damian Wójcik przeczytał opis heraldyczny sztandaru.

Po ceremonii wręczenia sztandaru, pan wicedyrektor Andrzej Król odczytał akt nadania  sztandaru, który podpisali:

1. Biskup Diecezji Radomskiej – ks. Adam Odzimek

2. W imieniu  w-ce Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Elżbiety Radziszewskiej – Pani Aneta Kowalska

3. W imieniu  Wojewody Pani Jolanty Chełmińskiej – Pani Ewa Bonusiak

4. W imieniu  Kuratora Oświaty w Łodzi pana Jana Kamińskiego – Pan wicekurator Konrad Czyżyński

5. Starosta Powiatu Opoczyńskiego pan Józef Róg

6.W imieniu Rodziców - Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Milczarek

7. W imieniu uczniów -  Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Patrycja Bogatek

8. W imieniu Rady Pedagogicznej -  Dyrektor Szkoły Pan Marian Pisarski.
Pan dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił, że postać nowego patrona szkoły – mjr Hubala od początku zdominowała wszystkie inne kandydatury jako niezwykła osobowość, wzór patriotyzmu, autorytet, wzór do naśladowania dla młodego pokolenia, któremu w dzisiejszych czasach potrzebny taki drogowskaz.

Następnie kolejno zabierali głos przybyli goście, którzy wręczyli na ręce dyrektora okolicznościowe prezenty. Szkoła otrzymała m.in. od pani Elżbiety Radziszewskiej - Wicemarszałek Sejmu –miniaturę z wizerunkiem Sejmu, od Starostwa - portret z podobizną patrona na płytce, od pana Burmistrza Janusza Reszelewskiego - szablę ułańską, od dyrektora RCK pana Krzysztofa Kowalskiego – pejzaż oraz od pozostałych gości - liczne albumy i książki m.in. o naszym patronie Hubalu.

Ta część uroczystości zakończyła się występem artystycznym uczniów ZSPg, którzy przybliżyli zebranym sylwetkę patrona.

Z piątkową uroczystością zbiegł się również czas zakończenia nauki przez uczniów liceum ogólnokształcącego.  Jak co roku Starosta Powiatu Opoczyńskiego ufundował nagrodę dla najlepszego absolwenta. W tym roku otrzymała ją Paulina Gapys.  Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymały również: Martyna Bubiec – za bardzo dobre wyniki w nauce i duże zaangażowanie w życie szkoły, Marita Wrzosek - za bardzo dobre wyniki w nauce i duże zaangażowanie w życie szkoły i szczególne osiągniecia sportowe. Świadectwa ukończenia szkoły za dobre wyniki w nauce otrzymały: Aleksandra Bińkowska - za dobre wyniki w nauce, duże zaangażowanie w życie szkoły i szczególne osiągnięcia sportowe, Klaudia Nowak - za dobre wyniki w nauce, duże zaangażowanie w życie szkoły i szczególne osiągnięcia sportowe, Małgorzata Karkowska - za dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe, Paulina Matyśkiewicz - za dobre wyniki w nauce. Nagrodę za osiągnięcia sportowe otrzymał też Damian Brzeziński. Uczniowie przyjęli gratulacje od Starosty, dyrekcji szkoły oraz wychowawcy – Waldemara Danielika. My też gratulujemy naszym absolwentom i życzymy powodzenia na maturze.

Uroczystość zakończyła się, nowym w szkolnym ceremoniale elementem, a mianowicie, wyprowadzeniem Pocztu Sztandarowego.

Po obchodach w szkole goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad, a młodzież i pozostali uczestnicy oraz wszyscy chętni mięli okazję spróbować, jak smakuje prawdziwa wojskowa grochówka, która stanowiła dodatkową atrakcję w tym dniu i była wydawaną przed szkołą.

Data dodania: 2015-04-30