error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Nowy rok w szkole
Nowy rok w szkole

Nowy rok w szkole im. mjra Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Drzewicy


            
Nowy  rok  szkolny   2015/2016   rozpoczął   się  września Mszą św.     sprawowaną przez ks. Piotra Ostrowskiego i ks. Roberta Falińskiego. Podczas homilii wygłoszonej przez proboszcza ks. Adama Płuciennika  wypowiedziane zostały  ważne  słowa,  dotyczące szacunku  i  autorytetu,  jakim  powinni  obdarzani  być  rodzice i nauczyciele. Po zakończonej Mszy św.  uczniowie, nauczyciele i pracownicy   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy udali się  pod pomnik, gdzie z racji   76 rocznicy wybuchu II wojny światowej uczczono pamięć tych, którzy oddali życie za wolność naszej ojczyzny. Dyrektor Szkoły w asyście nauczycieli i uczniów złożył pod pomnikiem wiązankę biało-czerwonych róż. Po powrocie do szkoły wszyscy  zebrali się przed budynkiem, gdzie, zgodnie z nowym ceremoniałem szkolnym,w obecności pocztu sztandarowego, w składzie: Karolina Abratkiewicz, Aleksandra Wojgienica, Krzysztof Zych, Renata Tomczyk, Daria Gruszczyńska, Jakub Szymański, całej społeczności ZSPg w Drzewicy poczet flagowy w osobach: Bartek Balasiński, Natalia Minkina, Dominika Wiśniewska dokonał podniesienia flagi  państwowej na maszt, a wszyscy zebrani z godnością i powagą odśpiewali hymn  państwowy.

          Dalszy ciąg uroczystości odbywał się w sali gimnastycznej. Prowadząca uroczystość, przewodnicząca samorządu uczniowskiego – Patrycja Bogatek poprosiła wszystkich o powstanie i wprowadzenie sztandaru szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Pan Marian Pisarski, który serdecznie powitał wszystkich w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Przewodnicząca szkoły – Patrycja Bogatek serdecznie powitała Dyrekcję szkoły, wszystkich nauczycieli, uczniów. Szczególne życzenia skierowała do pierwszoklasistów. Życzyła im, aby czuli się w murach tej szkoły dobrze i bezpiecznie.

Mottem, przemówienia dyrektora szkoły, były słowa Jana Pawła II: „W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna”. Nawiązując do tej myśli, apelował o wzajemny szacunek i serdeczność we  wzajemnych relacjach w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Pan dyrektor wyraził radość z powodu tak licznej obecności uczniów, wypoczętych, opalonych, naładowanych pozytywną energią, która pozwoli twórczo pracować i odnosić dobre wyniki w nauce. Pan dyrektor życzył uczniom, nauczycielom  i pracownikom, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a każdy dzień, aby przynosił radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, zapału i optymizmu. Na zakończenie Pan dyrektor, przy dźwięku historycznego dzwonka, dokonał otwarcia nowego roku szkolnego 2015/2016.

Data dodania: 2015-09-02