error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Treść przemówienia dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Treść przemówienia dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Panie Starosto, Panie Komendancie Drodzy Rodzice i Nauczyciele

Szanowna Młodzieży Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Do Was Młodych należy przyszłość.
Do Was należy odpowiedzialność za to,
co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami,
a obecnie jest jeszcze przyszłością

Jan Paweł II

Dziś po raz pierwszy w historii tej szkoły nasza młodzież złożyła  ślubowanie na sztandar. Sztandar który  został ufundowany w kwietniu tego roku przez rodziców
i lokalnych przedsiębiorców jak również ludzi dobrej woli. Sztandar i patron nie jest przypadkowy dla tej naszej opoczyńskiej ziemi.
Być uczniem w szkole Hubala to nie tylko przynależeć do konkretnej, szkolnej społeczności. To także być spadkobiercą określonych wartości.
Postać Majora jest wciąż żywa w umysłach mieszkańców naszego Powiatu Opoczyńskiego i tak wiele znaczy dla świadomości Narodu Polskiego.
Wierność złożonej przysiędze, wierność Polsce, poświęcenie własnego życia dla podtrzymania ducha Polaków zapisuje postać Hubala na trwale w świadomości wielu pokoleń.
Pamięć o Majorze Hubalu i o jego żołnierzach, o ich walce, ofiarach i poświęceniu powoli wpisuje się w świadomość naszych uczniów. Chcemy by przekaz płynący z naszej szkoły, wzmacniał poczucie dumy.
To nieprzypadkowy dzień na złożenie przez Was ślubowania. Dzisiaj znajdujemy się w przededniu Ważnego Święta -  Dnia Edukacji Narodowej.
Po złożeniu roty przysięgi staliście się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. To znaczy uczniami świadomymi swych praw i obowiązków.
Kto jeszcze z Was ma wątpliwości co mu wolno, a czego nie w naszej szkole, niech  się kieruje jasną maksymą: wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka.
Uroczysty dzisiejszy dzień jest dobrą okazją do refleksji nad sobą, do zadania sobie kilku fundamentalnych pytań:

Kim jestem?
Co dla mnie jest ważne?
Do czego dążę?
Jakie miejsce w moim życiu zajmuje ta Szkoła?
W chaosie zdarzeń, w szumie informacji, wobec niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie występują we współczesnym świecie, muszą istnieć niewzruszone wartości, zasady i autorytety, by mógł przetrwać świat i człowiek.
Dlatego nasze szkoły za patrona wybrały człowieka który, pokazał jak żyć w trudnych czasach, jak służyć umiłowanej ojczyźnie i jak dla niej oddać najcenniejszą rzecz. 
Apeluję do Was! Nie traktujcie Szkoły Hubala  jako miejsca, które przysparza Wam jedynie problemów, która przeszkadza Wam w beztroskim smakowaniu wolności.
Patrzcie na naszą Szkołę jako na miejsce otwierające Wam jasne perspektywy na przyszłość. 
Proszę Was, dbajcie o siebie! Podejmujcie codziennie właściwe decyzje i nie róbcie nic, co może wam skomplikować  dalsze życie.
Niejednokrotnie koledzy mają duży wpływ na Waszą postawę, umiejcie odróżnić dobro od zła.

Dbajcie o Waszą Szkołę!”

Dzisiaj z Panem Komendantem  Komendy Powiatowej Policji w Opocznie podpisaliśmy porozumienie o współpracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego, krzewienia postaw patriotycznych i działalności profilaktycznej młodzieży
 
Wierzę, że dzięki tym działaniom powstanie szkolna społeczność, której wszyscy członkowie będą realizować nie tylko powierzone im zadania, ale też właściwie rozwiązywać swoje problemy, a w konsekwencji  rozwijać swoje talenty
i twórcze pasje. Wierzymy, że tę szkołę ukończą dobrze wychowani młodzi ludzie, zdolni do krytycznego, konstruktywnego myślenia oraz gotowi do działań nie tylko dla siebie, ale i dla innych ludzi

Chcemy, też żeby to szkoła była istotnym etapem tego trudnego ale jakże pięknego okresu kształtowania waszego człowieczeństwa.

Jutro dzień nauczyciela Bardzo Ważne Święto. Dzień Edukacji Narodowej

Ciekawy jestem ile razy zastanowiliśmy się w życiu co to jest szkoła po co ona w ogóle jest,  do czego nam jest potrzebna. Czy zastanowiliśmy się jaką rolę pełni w niej nauczyciel.

Nauczyciel  to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną także ich rodzicom.
Jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów.  Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swej wiedzy szukającą rozwiązań. A przy tym wszystkim to zwykle człowiek z własnymi osobistymi problemami.

Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata.

Dziękuję za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw.

Dziękuję Wam i pracownikom administracji  za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie.

Mam głęboką nadzieję, że czujecie na co dzień, nie tylko dziś, że Wy możecie liczyć na podobną pomoc i wsparcie z mojej strony.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są nauczycielom nagrody Starosty i dyrektora. Otrzymują je dziś nauczyciele którzy w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyli.

Nagrodę Starosty Otrzymała - Pani Grażyna Wójcik

Nagrodę Dyrektora:

- Pan W-ce Dyrektor Andrzej Król

- Pani Anna Reszka

- Pani Anna Niemczyk- Więckowska

- Pan Waldemar Danielik

- Pani Bożena Sarwa

- Pani Urszula Oracz

Data dodania: 2015-10-15