error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: POTRÓJNA UROCZYSTOŚĆ W „HUBALU” W DRZEWICY
POTRÓJNA UROCZYSTOŚĆ W „HUBALU” W DRZEWICY

W czwartek, 13 października cała społeczność  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy miała potrójną okazję do świętowania. Przy okazji Święta Edukacji Narodowej odbyło się Ślubowanie Klas Pierwszych oraz Podpisanie Porozumienia o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Opocznie.

W tym roku uroczystości swoją obecnością uświetnili: Pani Anna Słoniewska – Skarbnik w Starostwie Opoczyńskim, Pan  nadkom.  Damian Kmita reprezentujący Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, Pani Barbara Stępień – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, Pan sierż. sztab. Paweł Baran, Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica Pan Janusz Reszelewski.  Radę Rodziców reprezentowały panie: Justyna Waśkiewicz i Anna Frączak.

Na wstępie prowadząca uroczystość Natalia Minkina poprosiła Pana Dyrektora Mariana Pisarskiego o zabranie głosu.  Dyrektor powitał szacownych gości oraz uczniów i pracowników szkoły, a następnie przyjął uroczyste ślubowanie od uczniów klasy pierwszej liceum i technikum.

 Po ceremonii ślubowania nastąpił kolejny wzniosły moment, czyli podpisanie przez Dyrektora M. Pisarskiego i nadkom. Damiana Kmitę Porozumienia  o współpracy. Podpisane porozumienie określa zasady współpracy obu stron przy wspólnej realizacji zadań edukacyjnych, z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych uczniów ZSPg, a w szczególności klas realizujących rozszerzenie policyjne.

Po podpisaniu porozumienia głos zabrał Pan Dyrektor M.Pisarski, który zwracając się do uczniów szkół „Hubala”, przypominał im, aby nigdy nie zapominali o wartościach przyświecających patronowi szkoły, mądrze dokonywali wyborów życiowych i aby ta szkoła stała się dla nich miejscem, do którego chętnie się wraca. Pan Dyrektor  podkreślił znaczenie podpisanego właśnie porozumienia, wskazał korzyści jakie będą wynikać z jego realizacji dla obu stron. Następnie złożył życzenia pracownikom szkoły z okazji ich święta. Przedstawił laureatów nagród.

I tak laureatem Nagrody Starosty w tym roku została Pani Anna Reszka, a czworo nauczycieli otrzymało Nagrody Dyrektora: pani wicedyrektor – Anna Niemczyk-Więckowska, nauczyciele – Piotr Podogrocki,  Andrzej Kwiecień,
Piotr Gołębiowski oraz pracownice administracji i obsługi panie – Bożena Sarwa i Urszula Oracz.

Do życzeń dla nauczycieli dołączyli się również goście w swoich wystąpieniach – Pani Skarbnik, która w imieniu swoim i Pana Starosty podziękowała nauczycielom za trud i pracę włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia Polaków  oraz Pan nadkom. Damian Kmita, który nawiązując do podpisanego porozumienia, podkreślał jego znaczenie.  Natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica – Pan Janusz Reszelewski  wyraził zadowolenie i wskazał na znaczenie jakie ma dla gminy fakt funkcjonowania na jej terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Po części oficjalnej zaprezentowany został program artystyczny, złożony z występów kabaretowych przygotowanych przez uczniów klas II T (Angelika Domaradzka, Bartłomiej Nawrocki, Łukasz Niedziałkowski, Albert Bąkiewicz, Paweł Witkowski, Adam Madzio, Paweł Kowalski, Łukasz Abramczyk, Michał Szymański, Michał Tyka) . Zaprezentowali oni skecz pt. „Lekcja w szkole”, a więc nauczyciele i uczniowie w krzywym zwierciadle. Obsługę artystyczną zapewnili Rafał Malinowski kl. I T oraz Igor Ptaszek kl. IV T.

 Pod koniec uroczystości, uczniowie ZSPg, składając życzenia i kwiaty, zapewnili swych pedagogów i wszystkich pracowników oświaty o swoim uznaniu i wdzięczności dla nich.

Akademię zakończono słodkim poczęstunkiem, którego fundatorem była dyrekcja szkoły. Uroczystość poprowadziła doświadczona już ( wspomniana wyżej) konferansjerka- Natalia Minkina z kl. IV T, oraz jej młodsza koleżanka z kl. II T – Angelika Domaradzka a przygotowali uczniowie kas I PT, II T pod kierunkiem wychowawców Edyty Bartos i Waldemara Danielika.

Data dodania: 2016-10-20