error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 02
Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 02

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2016 r. uchwałą nr 1226/16 wyłonił do dofinansowania projekt Powiatu Opoczyńskiego pt.:
„Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego
drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy” 

wartość projektu214 987,50 zł

w tym: dofinansowanie UE 182 739, 37zł

dotacja celowa 10 749,38 zł

wkład własny powiatu 21 498,75 zł

Okres realizacji projektu: od 01.10. 2016 do 31.08.2017

Projekt  skierowany jest  do  30  uczniów/uczennic,  w tym 21 kształcących się w  Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie z klas II-III z kierunków  kształcenia: mechanik pojazdów samochodowych 9 uczniów (9M), kucharz 6 uczniów (3K,3M), cukiernik 4 uczniów (2K,2M), elektryk 2 uczniów  (2M) oraz  9 uczniów (M) Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej  w skład ZSPg w Drzewicy  z klas II-III z kierunku kształcenia mechanik pojazdów samochodowych oraz 3 nauczycieli (2K,1M) przedmiotów kształcenia zawodowego.

Głównym celem projektu jest  poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego przez nabycie dodatkowych uprawnień zawodowych, umiejętności praktycznych u 9 uczniów (9M)  Zasadniczej Szkoły Zawodowejwchodzącej  w  skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Drzewicy oraz  21 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie oraz  doposażenie pracowni i warsztatów szkolonych wraz z przeszkoleniem 3 nauczycieli (2K,1M)  kształcenia zawodowego w zakresie  zakupionego sprzętu  i pomocy dydaktycznych.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

W ZSZ w Żarnowie:

1)wykorzystanie zakupionego doposażenia do 4 pracowni dla zawodów:

a) kucharz – warsztaty szkolne (patelnia elektryczna 1 sztuka, 6 zestawów: naczyń kuchennych);

b) kucharz – pracownia technologii gastronomicznej (6 zestawów:  noży kuchennych, miarek,  garnków i innych naczyń kuchennych);

c) cukiernik – warsztaty szkolne (4 zestawy: mikser, mata cukiernicza silikonowa, wałek do ciasta silikonowy, przesiewacz do mąki);

d)  mechanik pojazdów samochodowych – pracownia pojazdów samochodowych

( tester akumulatora: 9 sztuk);

2)nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 3 nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach szkolenia z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i  pomocy dydaktycznych (patelnia elektryczna, tester akumulatora, wizualizeri komputer przenośny);

3)uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych uczniów, dzięki udziałowi w praktykach zawodowych, mających wpływ na podniesienie potencjału do zatrudnienia/samozatrudniena(100 % uczniów będzie brało udział w praktykach zawodowych u pracodawców);

4) uzyskanie dodatkowych kompetencji lub uprawnień poprzez udział uczniów w kursach:

- spawacza metodą  MAG 135 -  5 uczniów (5 M),

- organizacja przyjęć okolicznościowych –10 uczniów/uczennic;

5) nabycie dodatkowych kompetencji poprzez udział 100% uczniów w zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym w ramach utworzonego Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInK.

W ZSPg Drzewicy:

1)uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych uczniów, dzięki udziałowi w praktykach zawodowych, mających wpływ na podniesienie potencjału do zatrudnienia/samozatrudniena(100 % uczniów będzie brało udział w praktykach zawodowych u pracodawców);

2) uzyskanie dodatkowych kompetencji lub uprawnień poprzez udział uczniów w kursie:

- spawacza metodą  MAG 135 -  5 uczniów (5 M);

3) nabycie dodatkowych kompetencji poprzez udział 100% uczniów w zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym w ramach utworzonego Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInK.

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Realizator projektu:
Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno
Biuro projektu:

  Starostwo Powiatowe w Opocznie,
ul. Rolna 6 pok.211, 26-300 Opoczno,  tel. 44 736 15 54,
e-mail: projekty@opocznopowiat.pl
Koordynator projektu:
Justyna Chodorowska
Asystent koordynatora:
Daria Jóźwik

Informacja-nabór_ucznia_ZSZ_Drzewica.docx

Formularz_Uczeń_ZSZ_Drzewica.docx

Data dodania: 2016-10-24