Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Microsoft i Cisco
Microsoft i Cisco

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

,,Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft

i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

 

Numer i nazwa priorytetu : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa działania : 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Numer konkursu : POKL/I/9.2/11

Numer projektu : WND-POKL.09.02.00-10-051/11

Tytuł projektu : ,,Rozwój kompetencji – drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft

i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych’’

Beneficjent : Powiat Opoczyński

Okres realizacji : Od 01.08.2011 do 31.07.2013

Wartość projektu : 502 129, 80 zł

W tym wkład własny projektu : 64 021, 55 zł

 

Charakterystyka projektu: Projekt obejmuje realizację zajęć pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój porozumiewania się w językach obcych. Zajęcia skierowane są do uczniów/uczennic Technikum Informatycznego ZSP g Nr 1 w Opocznie i ZSP g w Drzewicy oraz uczniów/uczennic Technikum Obsługi Turystycznej ZSP g Nr 1 w Opocznie. Głównym założeniem projektu jest realizacja zajęć w postaci dwóch kursów certyfikowanych AKADEMII MICROSOFT oraz AKADEMII CISCO przeznaczone dla uczniów/uczennic z najwyższymi ocenami z przedmiotów informatycznych. Dodatkowo zajęcia rozbudowano:

- o kurs języka angielskiego oparty na słownictwie technicznym,

- doradztwo edukacyjno – zawodowe,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego przeznaczone dla uczniów/uczennic osiągających najniższe wyniki w nauce, przygotowujące do uzyskania wyższych wyników na egzaminach zawodowych.

 

Cel projektu : Głównym celem projektu jest podnoszenie wiedzy o 80 % w zakresie porozumiewania się w języku obcym u 136 uczniów/uczennic (54 K, 82 M) oraz nabycie praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu kompetencji informatycznych u (4 K, 80 M) kształcących się w zawodach technik informatyk, technik obsługi turystycznej w okresie 24 miesięcy poprzez udział  w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych oraz kursach specjalistycznych Microsoft i Cisco.

 

 

Projekt realizowany jest w dwóch cyklach w latach

2011/2012 i 2012/2013

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Realizator projektu : Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu : ul. Rolna 6 pok.211, 26-300 Opoczno, tel. 44 736 15 54

Koordynator projektu : Małgorzata Mlonka m.mlonka@opocznopowiat.pl

Asystent koordynatora : Karolina Maćkowska

Data dodania: 2011-09-19