error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: DEN 2017
DEN 2017

Trzy uroczystości w Drzewickim „Hubalu”

W piątek, 13 października (nomen-omen) wszyscy tworzący społeczność  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy świętowali po trzykroć. Pierwszą okolicznością było Święto Edukacji Narodowej, drugą  Ślubowanie Klas Pierwszych, a trzecią Podpisanie Porozumienia o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Opocznie.

Uroczystości te swoją obecnością zaszczycili:  Pan Józef Róg – Starosta Powiatu Opoczyńskiego, Reprezentujący Posła na Sejm RP Pana Roberta Telusa – Pan Rafał Skoczylas,  Komendant  Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – mł. insp. Konrad Kobierski ,  Kierownik Posterunku Policji w Drzewicy – mł. asp. Paweł Baran, Pani Teresa Danuta Szklarczyk – Radna Powiatu Opoczyńskiego, Pani Renata Smolarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków. Radę Rodziców reprezentowały panie: Anna FrączakUrszula OraczAgnieszka AbramczykMałgorzata Zawadzka.

Rozpoczynając uroczystość, Dyrektor Marian Pisarski powitał gości oraz uczniów i pracowników szkoły, a w swym przemówieniu przybliżył najważniejsze wydarzenia z historii oświaty w Polsce, wskazał na chlubne tradycje i zachęcał do ich kultywowania w przyszłości. Przedstawił nauczycieli i pracowników obsługi, którzy w tym roku otrzymali nagrody. 
I tak laureatką Nagrody Starosty w tym roku została Pani v-ce dyrektor Anna Niemczyk – Więckowska. Czworo nauczycieli otrzymało Nagrody Dyrektora: pani – Elzbieta Woźniak i panowie – Waldemar Danielikks. Robert Faliński,  Remigiusz Biedrowski. Dyrektor, jak już wspomniano, zauważył i docenił pracę administracji i obsługi szkoły, a w związku z tym nagrody otrzymały  panie – Bożena SarwaUrszula Oracz oraz Kamila Białek. Dyrektor odniósł się także do sukcesu, jaki odniósł jeden z wychowawców naszej szkoły – Pan Piotr Podogrocki, który zajął II miejsce w konkursie na wychowawcę Powiatu Opoczyńskiego. Pan P. Podogrocki jest wychowawcą klasy III P.

Po tym punkcie, nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej liceum i technikum. Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia, było podpisanie przez Dyrektora M. Pisarskiego i mł. insp. Konrada Kobierskiego Porozumienia  o współpracy. Porozumienie to określa zasady współpracy obu stron przy wspólnej realizacji zadań edukacyjnych, z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych uczniów ZSPg, a w szczególności klas realizujących rozszerzenie policyjne.

Po podpisaniu porozumienia głos zabierali: mł. insp. Konrad Kobierski, który  podkreślił znaczenie podpisanego właśnie porozumienia, wskazał korzyści jakie będą wynikać z jego realizacji dla obu stron. Przedstawił specyfikę pracy w policji. Zachęcał uczniów do wstępowania w szeregi tej służby.  Następnie głos zabrał Starosta Opoczyński Pan Józef Róg.  Złożył życzenia pracownikom szkoły z okazji ich święta. Odniósł się do specyfiki pracy w naszej szkole. Docenił trud pracujących tu nauczycieli, jednocześnie  podkreślił wagę nauki we współczesnym świecie. Zachęcał wszystkich do jej kontynuowania.  Do życzeń dla nauczycieli dołączył się również Pan Rafał Skoczylas, który w imieniu  Posła na Sejm RP Pana Roberta Telusa odczytał list skierowany do całej społeczności naszej szkoły ( list ten w całości prezentujemy w galerii).  

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie kl. II P i II Tech. (Mateusz JędrasikDawid BaduraAdam MajcherekMateusz Popis i stosownie do wywiadówki ubrana Magdalena Skorupa) zaprezentowali  program artystyczny, złożony min. z występu kabaretowego. Jego tematem przewodnim była klasyczna szkolna „Wywiadówka” oczywiście z dużym przymrużeniem oka i niestandardowym przebiegiem. Piosenki, zatytułowane: „W szkole” i „Nauczycielu jesteś mi naprawdę bliski” zaśpiewali uczniowie kl. IV Tech. : Dominik Kwiecień i Dominik Socha, a akompaniowali im: Adam MadzioPaweł KowalskiŁukasz Abramczyk i Maciej Żach. Program artystyczny kończyła prezentacja, która w żartobliwy sposób ( w formie „złotych myśli”), charakteryzowała stosunki nauczyciel – uczeń, oraz przekazywała „dobre rady” dla zarówno jednych jak i drugich.  

 Pod koniec uroczystości, Samorząd Uczniowski  ZSPg, składając życzenia i kwiaty, zapewnił pracujących tu pedagogów i wszystkich pracowników oświaty o swoim uznaniu i wdzięczności dla nich.

Akademię zakończono słodkim poczęstunkiem, którego fundatorem była dyrekcja szkoły, a także jak przystało na szkołę hubalowską – wojskową grochówką. Uroczystość poprowadziła zdobywająca, w tym fachu, doświadczenie
uczennica kl. II Tech – Aleksandra Łęgosz. Asystę przy Sztandarze Szkoły zapewniali uczniowie kl. III P – Weronika DziurzyńskaNatalia MatyśkiewiczMarlena KrólKlaudia Walczyk i Sebastian Woźnica. Dekoracje przygotowała pani Elżbieta Woźniak i pan Piotr Podogrocki, a nad całością akademii i programem artystycznym pracowali w/w uczniowie pod kierunkiem wychowawców p. Waldemara Danielika i p. Anny Reszki.

Data dodania: 2017-10-17