error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: II Regionalna Gala Edukacji i Rodziny
II Regionalna Gala Edukacji i Rodziny

         W dniu 5 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy odbyła się II Regionalna Gala Edukacji i Rodziny, zorganizowana przez ZSPg w Drzewicy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie, filią w Drzewicy i Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”.

Uroczystość objęli patronatem honorowym Starosta Powiatu Opoczyńskiego oraz Przewodnicząca Rady Powiatu, zaś patronatem merytorycznym Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Szpital Rejonowy w Opocznie.

Hasłem przewodnim przedsięwzięcia (zorganizowanego po raz drugi) były: rodzina, zdrowie i bezpieczeństwo jako najważniejsze wartości w życiu człowieka.

         Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Opoczyńskiego –Józef Róg, Wicestarosta –Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu –Barbara Chomicz, Komendant Powiatowy Policji – Konrad Kobierski, Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie– dr Sławomir Zubański, w imieniu Prorektora Uniwersytetu Kardynała StefanaWyszyńskiego w Warszawie – dr Agnieszka Rogulska, dyrektor Szpitala Rejonowego w Opocznie – Piotr Misiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Wiesława Kurowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z filią w Drzewicy –Anna Kucharska, Proboszcz Parafii Drzewica – ks. Adam Płuciennik, Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy – Janusz Reszelewski, kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drzewicy – Inga Świderczak, przyjaciel szkoły– aktor, Robert Majewski oraz dyrektorzy szkół: Szkoły Podstawowej w Drzewicy –wicedyrektorka –Agata Klimek, Szkoły Podstawowej w Idzikowicach – Anna Jakubczyk, Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych - Dorota Królik, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – Monika Kluska, ZSPg nr 1 w Opocznie –  Marek Zieliński, Dyrektor RCK Drzewicy - Alina Szymańska, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Drzewicy – Waldemar Zagdański, Kierownik Posterunku Policji  w Drzewicy – Paweł Baran, rzecznik prasowy Komendy Policji w Opocznie – Barbara Stępień, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Drzewicy – Edyta Kowalska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Frączak.

Wszystkich przybyłych gości przywitał gospodarz imprezy – dyrektor Zespołu Szkół „Hubala” w Drzewicy – Marian Pisarski, który w swoim wystąpieniu podkreślił szczególne znaczenie roli rodziny i szkoły w wychowaniu młodego pokolenia.

Uroczystość uatrakcyjnili uczniowie ZSPg w Drzewicy (Marta Kwaśniak, Laura Madzio, Dominik Socha,  Maciej Żach, Julia Łaska, Aleksandra Łęgosz, Bartek Skapczyński, Michał Frączak), którzy swoim występem kabaretowo-muzycznym wprowadzili gości w doskonały nastrój.

Bardzo ważnym punktem uroczystości były wykładytematyczne wygłoszone przez przedstawicieli patronów merytorycznych.

Dodatkową atrakcją Gali był Turniej Szkół o nagrodę Starosty Powiatu Opoczyńskiego, który zorganizowała nauczycielka ZSPg w Drzewicy poprowadziła Anna Reszka, a poprowadził Dominik Niemirski.

Następnie przedstawiono informacje na temat przebiegu plebiscytu „Rodzic Roku 2017”, natomiast sylwetki nominowanych rodziców: Maria Abramczyk, Krystyna Stępień, Marek Wlazło, Katarzyna Zaborowska – ze szkół Powiatu Opoczyńskiego scharakteryzowała dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Anna Kucharska, a następnie ogłosiła, iż zwycięzcą II Edycji Plebiscytu „Rodzic Roku – 2017” został pan Marek Wlazło. Nagrodę nominowanemu wręczyła fundatorka Przewodnicząca Rady Powiatu – Barbara Chomicz. W turnieju uczestniczyły drużyny sześciu szkół: Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie, ZSZ w Żarnowie, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, ZSPg nr 1 im. S. Staszica w Opocznie. Rywalizacja szkół przebiegała na bardzo podobnym poziomie. Najwięcej punktów w turnieju zdobyła drużyna z ZSP nr 1 w Opocznie, dla której nagrodę ufundował i wręczył Starosta Powiatu Opoczyńskiego – Józef Róg.

Galę poprowadziły uczennice: Laura Madzio i Julia Łaska.

W organizację uroczystości (sponsorując ją)włączyli się lokalni przedsiębiorcy z terenu gminy Drzewica: GERPOL – prezes Julian Sobolewski, Lewiatan - Krystyna i Dariusz Swęd, Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Stanisław Stępień, Restauracja ZAMKOWA, Firma PROMIX – Krzysztof Czarnecki, Kwiaciarnia w Drzewicy – Barbara i Wojciech Sikorscy.

Ponadto patronatem medialnym uroczystość objęli: Gość Niedzielny, Tygodnik Opoczyński i Opoczyńska pl.

Dyrekcja składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy, szczególnie Kołom Gospodyń Wiejskich z gminy Drzewica, rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom ZSPg w Drzewicy.

Data dodania: 2018-03-07