error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych 2018
X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych 2018

W dn. 7 marca w Centrum Szkolenia Policji odbyły się eliminacje do „X Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych”. Łącznie, po spełnieniu określonych kryteriów, przystąpiło do nich 67 drużyn z całego kraju. Zostały one przydzielone do trzech ośrodków eliminacyjnych (my do CSP w Legionowie ). W ośrodku do którego nas przyporządkowano oceniano wiedzę 22 drużyn. Nasi uczniowie, pod opieką p. Piotra Podogrockiego, w składzie: Agata Bogatek, Aleksandra Abramczyk, Mateusz Jędrasik i Michał Larenta rozwiązywali test wiedzowy złożony z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Znalazły się w nim pytania odnośnie, struktury organizacyjnej Policji, obowiązków i uprawnień policjanta, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, historii i współczesności Policji, czy broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego. Mamy nadzieję na sukces, choć łatwo nie będzie, bo kwalifikacje otrzyma tylko 21 szkół z pośród 67 zgłoszonych. 

Data dodania: 2018-03-13