error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2019
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2019

Po raz kolejny tradycji stało się zadość i w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, który był jednocześnie szczególnym świętem dla uczniów klas pierwszych. W tym dniu składali oni uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Jak co roku, z racji funkcjonowania w szkole klas policyjnych, nastąpiło też podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Opocznie a Zespołem Szkół Powiatowych w Drzewicy.

Uroczystość miała miejsce 11 października a swoją obecnością zaszczycili nas zacni goście: Robert Telus - Poseł na Sejm RP, Marcin Baranowski - Starosta Opoczyński, Maria Witkowska – Radna Powiatu Opoczyńskiego, Konrad Kobierski - Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, Dominik Niemirski - Zastępca Burmistrza Drzewicy, Mirosław Tomczyk – reprezentujący prezesa zarządu PKP Intercity „Remtrak”, Inga Świderczak - Kierownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej filia w Drzewicy, Agnieszka Brola - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, Przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą – Agnieszką Wolską oraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy.

Pierwszym punktem piątkowej uroczystości było złożenie uroczystego ślubowania na Sztandar Szkoły przez uczniów klas pierwszych, aby mogli godnie i z pełną odpowiedzialnością reprezentować szkołę, do której uczęszczają. Zmierzyli się z niełatwymi pytaniami dotyczącymi szkoły, przygotowanymi przez Julię Łaską, a pierwszy egzamin zdali wyśmienicie.

Kolejnym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy przez Komendanta Konrada Kobierskiego i Dyrektora Mariana Pisarskiego.

Były również przepiękne i wzruszające życzenia dla całego grona pedagogicznego, dyrekcji oraz pracowników szkoły od przedstawicieli Samorządu Szkolnego – Julii Łaskiej, Izabeli Kobyłki, Mateusza Stobienieckiego i Piotra Szpocińskiego. Do życzeń dołączyli się również Rodzice, którzy ufundowali słodką niespodziankę.

Nie zabrakło również występów artystycznych: muzycznych - przygotowanych przez uczniów klas I i II, pod kierunkiem p. A. Pietrasik, poetyckich - zaprezentowanych przez: Magdę Szpocińską, Fryderyka Mulika, Natalię Sochę oraz Wiktora Serafina, a także kabaretowych - w których zagrali: Julia Łaska, Dominik Bogatek i Michał Chrobak.

Święto Edukacji Narodowej to również okazja, by podziękować za pracę dydaktyczno-wychowawczą wszystkim nauczycielom, za zaangażowanie i trud, jaki każdy z nich wkłada w wypełnianie codziennych obowiązków. W br. Nagrodami Dyrektora wyróżnieni zostali: Pani Anna Niemczyk-Więckowska, Pani Elżbieta Woźniak oraz Pan Piotr Podogrocki.

Z całego serca dziękuję za pomoc przy organizacji tej wspaniałej uroczystości Pani Edycie Bartos, Pani Beacie Pancer, Pani Ani Niemczyk-Więckowskiej i Pani Ani Pietrasik

Julia Łaska, III TLg

 

Data dodania: 2019-10-24