Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Program Comenius
Program Comenius

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy przystępuje do realizacji projektu Comeniusa

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji to fundacja, która przy pomocy Unii Europejskiej wspiera realizację wielu projektów edukacyjnych przeznaczonych dla osób w każdym wieku bez względu na wykształcenie i posiadane umiejętności.  Udział w programach to szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Poprzez różnorodność realizowanych form uczy aktywności i odwagi w podejmowaniu działań, wspomaga realizacje marzeń, zachęca do realizacji różnorodnych celów, wspiera wyrównywanie szans edukacyjnych.

Również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych podjął wyzwanie wzięcia udziału w jednym z programów Fundacji – Programie Comenius. Przygotowania rozpoczęliśmy już w 2010 roku. Zaczęło się od poszukiwania zagranicznych partnerów, którzy zechcieliby realizować z nami projekt o ustalonej tematyce. Trzeba podkreślić, że ten etap jest długi i trudny. Wymieniliśmy setki maili ze szkołami z całej Unii. Wreszcie udało się skompletować 7 szkół o podobnych zainteresowaniach. Rozpoczęliśmy pisanie projektu wielostronnego pod tytułem „Waste not, want not”. Koordynatorem został szkoła z Turcji a pozostałymi uczestnikami szkoły z Bułgarii, Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz my. Na początku 2011 roku zakończyliśmy pisanie wniosku i wysłaliśmy do organizatora. Rozpoczął się długi czas oczekiwania. Do Agencji wpłynęło 1137 wniosków. Przeszły one II- stopniową selekcję i w połowie wakacji w jej wyniku jako jedna szkoła z 583 szczęśliwców w Polsce otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 20000 Euro na realizację dwuletniego projektu.

Teraz nadszedł czas intensywnej pracy. W pierwszym etapie najbardziej zaangażowana w realizację projektu grupa uczniów naszej szkoły pod opieką szkolnego koordynatora p. Ilony Długosz i dyrektorli szkoły p. Moniki Machuli wyjeżdża na 8 dni do Włoch do Asyżu na pierwsze spotkanie. Podczas tego wyjazdu młodzież i nauczyciele poznają wszystkie szkoły biorące udział w tym projekcie oraz ustalą zasady dalszej współpracy. Oprócz pracy szkoła goszcząca zapewniła również czas na zwiedzanie, poznanie miejscowych ludzi i kultury. Warto podkreślić, że cały wyjazd jest finansowany ze środków projektu.

Grupa szczęśliwców z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wylatuje  już 20 listopada i odtąd aż do zakończenia projektu będziemy się dzielili swoimi doświadczeniami i wrażeniami ze wszystkich przedsięwzięć.

Program Comenius jest skierowany do :

  • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
  • szkół określonych przez państwa członkowskie;
  • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
  • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
  • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
  • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.
Data dodania: 2011-11-21