error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Szanowni Rodzice i Opiekunowie, drodzy Uczniowie!
Szanowni Rodzice i Opiekunowie, drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, drodzy Uczniowie!

W związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , które wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020, informuję, że od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020  ( rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy funkcjonować będzie zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia naodległość. Będziemy korzystać z dziennika elektronicznego, kontaktu mailowego, aplikacji GoogleClassroom i innych zaproponowanych przez nauczycieli.

Zajęcia będą prowadzone według dotychczasowego planu lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, dostępnego na stronie internetowej szkoły.Uczniowie będą oceniani i będzie sprawdzana frekwencja (frekwencja będzie wpisywana do dziennikana podstawie wywiązywania się ucznia z form aktywności zleconych w danym dniu przez nauczyciela).

W ZWIĄZKU Z TYM UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI:

 – uczestniczyć w zajęciach zgodnie z dotychczasowym planem lekcji,

– samodzielnie wykonywać i przesyłać do nauczycieli zadane prace,

– regularnie sprawdzać pocztę w e-dzienniku, swoim mailu, lub innych aplikacjach, stosowanych przez nauczycieli,

– śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły (www.liceumdrzewica.pl)

 

Prosimy Państwa o nadzór nad odpowiedzialnym zachowaniem i pozostawanie dzieci w domach.Każdy uczeń i rodzic lub opiekun ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przez e-dziennik, mailowo lub telefonicznie ( o szczegółowych terminach konsultacji zdalnych powiadomimy Państwa w kolejnym komunikacie)Kontakt z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami jest możliwy przez e-dziennik.

Dyrektor szkoły

Marian Pisarski

Data dodania: 2020-03-24