Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA (2)
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA (2)

loga

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt: 

„Rozwój kompetencji-drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych”

W drugiej połowie października br. rozpoczęła się realizacja projektu Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pierwszym cyklem projektu w roku szkolnym 2011/2012 objęci zostali:

-uczniowie/uczennice Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego. Dzięki tym zajęciom uczestnicy/uczestniczki projektu poznają słownictwo niezbędne w pracy w biurach podróży, hotelach itp.

- uczniowie/uczennice z Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. Uczniowie/uczennice uczestniczą w szkoleniu Microsoft. Dzięki temu szkoleniu uczniowie/uczennice poszerzą wiedzę z zarządzania, konserwacji środowiska serwera, wdrażania Microsoft 2003, instalacji, konfiguracji, administrowania serwerem SQL2000.

Wszyscy uczniowie/uczennice biorący udział w projekcje uczestniczą w warsztatach              z doradztwa zawodowego. Dzięki tym warsztatom nabędą umiejętności w zakresie samodiagnozy preferencji i zainteresowań zawodowych, kształtowania umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego w szkołach wyższych, kształtowania odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, określania swoich celów życiowych, autoprezentacji, określania swojego potencjału jako podstawy do wyboru ścieżki zawodowej, konfrontacji wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy.

W ramach w/w projektu zostały zakupione między innymi pomoce dydaktyczne, laptopy które będą wykorzystywane podczas szkoleń Microsoftu oraz zestawy podręczników, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkole jako wyposażenie w dalszej edukacji uczniów/uczennic.

I Cykl projektu realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012

 

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA


REALIZATOR PROJEKTU:

Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

www.opocznopowiat.pl

Koordynator Projektu:

Małgorzata Mlonka

m.mlonka@opocznopowiat.pl

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska

Data dodania: 2011-12-04