Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: JUBILEUSZ
JUBILEUSZ

JUBILEUSZ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY

 

26 stycznia 2012r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy obchodzono Jubileusz 40 - lecia szkoły średniej w budynku na ul. Staszica 5, ponieważ dokładnie 10 stycznia 1972r. odbywała się uroczystość otwarcia tej placówki oświatowej. Pamięć o tym wydarzeniu stała się inspiracją do wspomnień i rozważań o tym, co działo się w przeszłości.

 

Obchody rozpoczęły się o godzinie 8.00 od spotkania nauczycieli, absolwentów, zaproszonych gości oraz uczniów przed szkołą i wymarszem do kościoła parafialnego. Dzięki współpracy szkoły z Komisariatem Policji w Drzewicy nad bezpieczeństwem uczestników pochodu czuwali miejscowi policjanci.  Podczas Mszy św. w intencji nauczycieli, absolwentów, uczniów i pracowników szkoły w kościele parafialnym ks. proboszcz Adam Płuciennik przedstawił rys historyczny rozwoju szkolnictwa w Drzewicy począwszy od  najstarszych zapisów, poprzez XIX i XX wiek.

Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobach zmarłych dyrektorów i nauczycieli szkoły, w dowód pamięci, że ludzie Ci swoją wieloletnią pracą znacznie przyczynili się do wykreowania dobrego wizerunku tej placówki. Byli to min.: Rajmund Adamowski, Marcin Frankiewicz, Kazimierz Jankowski, Emil Buzek, Lech i Helena Rydzewscy, Leonard Gąsiorowski, Henryk Gąsiorowski,  Longin Reszelewski, Jerzy Ptaszek, Józef Tyka, Mirosław Staniszewski, Jan Malec, Michalina Grabowska, Państwo Gołaszewscy, Hieronim Stańczyk, Henryk Pabianek, Tadeusz Majcherek, Włodzimierz Dębicki, Tomasz Elżanowski, Henryk Greczyło, Robert Korzeniewski, Andrzej Molęda, Mirosław Olszewski.

Podczas uroczystości w szkole chwilą ciszy i zadumy zebrani oddali hołd i uczcili pamięć wszystkich osób zmarłych związanych w przeszłości ze szkołą.

Przypomniano także początki szkoły średniej w Drzewicy, które sięgają 1 września 1947r., kiedy to  łódzkie kuratorium powołało przy Szkole Podstawowej w Drzewicy wieczorową dwuletnią zawodową Publiczną Szkołę Średnią, której celem było przygotowanie pracowników dla państwowego przedsiębiorstwa FNS „Gerlach”. W czasie uroczystości koncentrowano się jednak głównie na wydarzeniach dotyczących wydarzeń z ostatnich 40 lat. Uroczystości prowadziła p.o. dyrektora szkoły Grażyna Wójcik oraz młodzież zespołu szkół.

Rozpoczęto od powitania licznie zgromadzonych gości, wśród których obecni byli:

Wicekurator Oświaty w Łodzi pan Konrad Czyżyński, Starosta Powiatu Opoczyńskiego Jan Wieruszewski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Ksyta, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Reszelewska, Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska, Burmistrz Gminy i Miasta  Drzewica Janusz Reszelewski, Przewodnicząca Rady Gminy Drzewica Maria Nowakowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Rosłaniec, Proboszcz Parafii Drzewica ks. Adam Płuciennik, ks. kanonik Stanisław Madej, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą:

Komendant Komendy Policji Powiatowej w Opocznie inspektor Janusz Myga, Komendant Komisariatu Policji w Drzewicy komisarz Wojciech Dworak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie Anna Kucharska, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Tomasza Łuczkowski, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Drzewicy Krzysztof Kowalski, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Sylwia Gąsiorowska, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Waldemar Zagdański, Prezes Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej Bożena Pilipczuk, Kierownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drzewicy Małgorzata Orłowska, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Drzewicy Edyta Kowalska, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Drzewicy Edyta Chrapczyńska, przedstawiciel Tygodnika Opoczyńskiego Waldemar Pęczkowski /absolwent naszej szkoły/, Dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych Barbara Kosno, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie Jan Drochliński, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie Robert Sędkowski, przedstawiciel Zespołu Szkół Rolniczych  w Mroczkowie Wiesław Sołtysiak, Dyrektor Zespołu Szkół w Żarnowie Bożena Kołtunowska, Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy Agata Klimek /absolwentka naszej szkoły/, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drzewicy Renata Smolarek, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Drzewicy Anna Witczak,  byli dyrektorzy ZSP w Drzewicy: Ireneusz Będkowski, Andrzej Król, Monika Machula, żona byłego dyrektora szkoły pana Leonarda Gąsiorowskiego - Stanisława Gąsiorowska, Przewodnicząca Rady Rodziców szkoły - Aneta Niemirska, byli nauczyciele m.in.: Jerzy Szydłowski, Zofia Gwiaździńska, Marianna Balasińska, Zdzisław Łęgosz, Władysław Rokicki, Jerzy Szwajda, Artur Świątek, ks. Artur Woźniak, osoby zapewniające praktyki uczniom szkoły zawodowej, wielu byłych uczniów. Na uroczystości obecne było w pełnym składzie grono pedagogiczne, oraz pracownicy administracji i obsługi obecnie pracujący  w szkole, będący organizatorami tej uroczystości, a także  rodzice, sympatycy szkoły oraz uczniowie.

W dalszej części spotkania odczytany został okolicznościowy list nadesłany od Posła Roberta Telusa, a następnie głos zabrało wielu z wymienionych gości. Wszyscy mówcy podkreślali wagę wydarzenia, ważne miejsce szkoły w środowisku i wkład nauczycieli w wychowanie młodych ludzi. Po wypowiedziach zawierających słowa pełne patriotyzmu i szacunku dla dokonań wielu pokoleń drzewiczan, głos oddano młodzieży, która przedstawiła program artystyczny połączony z przekazem multimedialnym odnoszących się zarówno do przeszłości, jak i teraźniejszości. Po gromkich oklaskach widowni prowadząca uroczystość serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie oraz organizatorom: Andrzejowi Królowi za pomysł, piękne i pracochłonne wykonanie wystroju sali, oraz wspólne z Kamilem Ferensztajnem przygotowanie programu artystycznego, a także Andrzejowi Kwietniowi, Waldemarowi Danielikowi, Monice Machuli, Piotrowi Gołębiowskiemu, Elżbiecie Woźniak, ks. Dariuszowi Pląskowi, Jarosławowi Bednarczykowi, Annie Pomykale, Annie Reszce, Ilonie Długosz, Radosławowi Smolarkowi, Piotrowi Podogrockiemu, Edycie Bartos, Annie Kumur, Danucie Fołtyn, Bożenie Sarwie, Stanisławie Rzeźnik, Urszuli Oracz, Katarzynie Barul, Marii Staniszewskiej, Dominikowi Niemirskiemu, rodzicom, uczniom za promocję imprezy, dekorację oraz  oprawę organizacyjną.

W dalszej części uczestnicy obchodów Jubileuszu Szkoły zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły, sali wspomnień, wpisania się do Księgi Pamiątkowej, a na koniec, w imieniu fundatorów - Starosty i Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, na wspólny posiłek.

Uroczystości jubileuszowe wywołały wiele radosnych wspomnień. Zakończyły się w  atmosferze pełnej wzruszeń i nostalgii.

Data dodania: 2012-01-31