error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: „ Myślę więc czytam”.
„ Myślę więc czytam”.

Trudno nie docenić bogatego i wszechstronnego oddziaływania książki na życie i rozwój człowieka w niemalże wszystkich jego aspektach. Mając to na względzie p. Beata Pancer i p. Waldemar Danielik podjęli inicjatywę związaną z promocją czytelnictwa i rozwojem istniejących już w tym względzie zainteresowań. Zaplanowano i zrealizowano szereg zadań z tym związanych. Na początek przeprowadzono w poszczególnych klasach pogadanki i prelekcje czytelnicze. Przygotowano wystawki czytelnicze z interesującymi pozycjami książkowymi, hasłami i plastyką ( należy w tym miejscu podziękować uczennicom naszej szkoły, które wykazały ponadprzeciętne zaangażowanie w tym względzie tj. Karolinie Bąkiewicz, Zofii Gubce, Aleksandrze Kwiecień i Natalii Pawul ). Dalej opracowano i przygotowano program i harmonogram spotkań w Regionalnym Centrum Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Drzewicy.  I tak w dniu 31 maja w/w nauczyciele w wraz z uczniami naszej szkoły, podzielonymi na grupy, w niewielkich odstępach czasowych pojawiali się w RCK i MBP. Tutaj p. Urszula Kalużna - starszy kustosz i dyrektor biblioteki przybliżała młodzieży formy i metody pracy biblioteki publicznej. Mówiła o gromadzeniu przechowywaniu, a w szczególności sposobach wyszukiwania i udostępniania zbiorów. Zachęcała uczniów do korzystania z możliwości jakie oferuje biblioteka. W czasie rozmowy zrodziła się też inicjatywa zorganizowania konkursu do którego nasi uczniowie przygotują propozycje/wybór gier. Następnie, każda z grup miała spotkanie z p. bibliotekarką Agnieszką Tomczyk, która oprowadzając młodzież po bibliotece, charakteryzowała jej zasoby, omawiała wybrane pozycje i wskazywała ich umiejscowienie zgodnie z katalogiem rzeczowym i alfabetycznym. Także zachęcała uczniów do korzystania z możliwości jakie oferuje biblioteka i zapisywania się do niej. Na koniec jeszcze jedno spotkanie, tym razem z dyr. RCK p. Aliną Szymańską i rozmowa o konkursie literackim „DRZEWICA JAKĄ PAMIĘTAM Z DAWNYCH LAT” . Wspólnie zobowiązaliśmy się do pilotowania tego konkursu, zbierania i nadsyłania prac.

Mamy nadzieję, że inicjatywa ta zainspiruje szczególnie młodzież do większego zainteresowania się książką, czytelnictwem, kulturą.

Dziękujemy paniom  Urszuli Kalużnej, Agnieszce Tomczyk i Alinie Szymańskiej za poświęcony czas, cały szereg merytorycznych, ciekawych, informacji i podjęte inicjatywy.

 

Galeria

Data dodania: 2022-06-01