Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Nagroda Specjalna Łódzkiego Kuratora Oświaty
Nagroda Specjalna Łódzkiego Kuratora Oświaty

24  maja 2012 do szkoły wpłynęła niezwykła informacja – uczeń ( w tej chwili już absolwent) naszej szkoły jako jedyny spośród innych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego zdobył Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej . celem takiego konkursu jest między innymi promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży, propagowanie i prezentowanie postaw patriotycznych godnych młodego Polaka.

Komisja Konkursowa powołana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oceniała między innymi

1. Zaangażowanie kandydata w propagowaniu i prezentowaniu postaw patriotycznych godnych młodego Polaka.

2. Działania w zakresie udzielania pomocy potrzebującym.

3. Zaangażowanie w prace służące dobru społecznemu.

4. Propagowanie postaw i idei godnych naśladowania oraz zachęcanie rówieśników do włączania się w prace na rzecz innych ludzi.

5. Poszanowanie godności drugiego człowieka.

6. Umiejętność reagowania na agresję i przejawy niekulturalnego zachowania.

7. Dawanie przykładu innym poprzez nienaganną postawę w życiu codziennym – stosunek do drugiego człowieka, kultura bycia, dbałość o własny wygląd, zaangażowanie w naukę i aktywne uczestniczenie w uroczystościach, konkursach, projektach klasowych i szkolnych oraz życiu szkoły czy innej placówki oświatowej.

Ponadto komisja brała pod uwagę

1. Konsekwencje w dążeniu do celu.

2. Wytrwałość w pokonywaniu trudności.

3. Umiejętność działania w zespole.

4. Inicjowanie działań prospołecznych na terenie szkoły/środowiska.

5. Współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty w tym placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami.

Trzeba powiedzieć, że Dominik Niemirski spełnia wszystkie te warunki

Należy do wyjątkowych osób, które swoją postawą dają przykład innym. Lista dokonań, która wyróżnia Dominika Niemirskiego na tle innych uczniów obfituje w wiele pomyślnie zrealizowanych samodzielnie bądź przy wsparciu nauczycieli inicjatyw. Począwszy od zaangażowania w propagowanie i prezentowanie postaw patriotycznych godnych młodego Polaka

Jako uczeń ZSP zajął III miejsce w konkursie wiedzowym „Moja mała Ojczyzna, moje miasto, mój region” (2009) oraz I miejsce w powiatowym konkursie „Ocalić okupacyjną młodość od zapomnienia”. Krzewiąc zasady demokracji Dominik Niemirski był koordynatorem akcji „Młodzi głosują” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy realizowanej w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej (IX 2010), a także koordynatorem akcji „Masz głos, masz wybór” na terenie Gminy i Miasta Drzewica prowadzonej w ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia Szkoła Liderów i serwisu „Mam prawo wiedzieć” (XI 2010). Poza tym był pełnomocnikiem komitetu wyborczego wyborców jednego z niezależnych kandydatów w wyborach samorządowych (2010) oraz przewodniczącym Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach parlamentarnych (2011). Dominik jest też najmłodszym członkiem Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką”, do której został zaproszony za nieprzeciętną aktywność społeczną, którą od lat wykazuje się na swoim środowisku lokalnym. Rozpatrując dokonania Dominika Niemirskiego pod względem udzielania pomocy potrzebującym niewątpliwie największym Jego osiągnięciem jest powołanie Stowarzyszenia Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” wraz z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, a także z zaproszonymi gośćmi (05.12.2010), w którym pełni funkcję prezesa zarządu. Jednak Jego aktywność w tym zakresie miała początek o wiele wcześniej i przejawiała się np. w byciu koordynatorem akcji „Pomoc dla powodzian” na terenie Gminy i Miasta Drzewica (2010), byciu wolontariuszem podczas świątecznej inicjatywy Stowarzyszenia „Budzimy nadzieje” (2009). Należy też podkreślić, iż Dominika Niemirskiego cechuje kreatywność, przedsiębiorczość, bardzo wysoka kultura osobista, empatia i szacunek do innych osób. Dominik niewątpliwie potrafi zjednywać, inspirować do działania innych ludzi i angażować w pracę na rzecz społeczności kolegów i koleżanki. Poprzez uśmiech i schludną, wzorową postawę wzbudza sympatię osób w wieku od przedszkola po seniora. Za osiągnięcia w nauce, jak też pracę w samorządzie szkolnym Dominik Niemirski był wielokrotnie nagradzany
i wyróżniany. 

Jako prezes zarządu  stowarzyszenia, a zarazem uczeń ZSP, dwukrotnie uczestniczył
w konferencjach o charakterze roboczym, które odbywały się w Kancelarii Prezydenta RP. Pierwsza miała miejsce w dniu 1 lipca 2011 roku i dotyczyła „Zmian w prawie dotyczącym stowarzyszeń” w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny”. Druga o podobnym charakterze odbyła się w dniu 7 grudnia 2011 i była kontynuacją poprzedniej debaty.  Ponadto Dominik jako jedyny reprezentant Gminy Drzewica, uczestniczył w dniu 30 września 2011 r.  w konferencji zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie pt. „Europa aktywnego obywatelstwa: wolontariat” w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Dominik nie boi się wyzwań, nie zraża się przeciwnościami, uczy innych pokonywać bariery. Można o Dominiku powiedzieć niezwykły, zwykły nastolatek, bo mimo, że różni się od rówieśników zainteresowaniami, sukcesami, rzadko spotykaną wśród nastolatków postawą, uchodzącą za wzór do naśladowania, to jego zachowanie wypływające z Jego osobowości, potrzeby serca sprawia, że jest osobą lubianą, umiejącą odnaleźć się w każdej sytuacji.

W środowisku lokalnym nie szczędzi się pochwał i podziwu dla nastolatka, który dokonując tak dużo, potrafi zadziwić swoją aktywnością wiele osób.

 Oprócz powyższych Dominik lubi relaksować się w zaciszu własnego domu słuchając muzyki, kocha zwierzęta i  sprawiać radość na twarzy drugiego człowieka.

Data dodania: 2012-06-06