Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 9
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 9

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

Zakończenie I Cyklu projektu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego i kursów Akademii Microsoft MCSA 2003 w ramach w/w projektu.

 

Zakończyły się zajęcia realizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego oraz kurs Akademii Microsoft MCSA 2003.

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego pozwoliły uczennicom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie kształcącym się w kierunku Technik Obsługi Turystycznej zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu terminologii technicznej i zawodowej oraz lepiej przygotować się do egzaminów zawodowych, zdawanych częściowo w języku obcym. Dzięki udziałowi w projekcie uczennice szkoły uczestniczyły w warsztatach z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Po zakończonych zajęciach uczestniczki projektu otrzymały zaświadczenia ukończenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego.W kursach Microsoft MCSA 2003 składających się z czterech modułów:  
70-270, 70-290, 70-291, 70-299 uczestniczyli zarówno uczniowie/uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie jak i uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy kształcących się w kierunku Technik Informatyk. Dodatkowo kursy rozbudowano o niezbędny do zrealizowania kursu, język angielski oparty na słownictwie technicznym oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Uczestnicy/uczestniczki biorący udział w kursach Microsoft otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć. W miesiącu czerwcu br. czterech najzdolniejszych uczniów/uczennic przystąpi do zdania egzaminu w Ośrodku Certyfikacyjnym.

Kolejnym wsparciem skierowanym tylko do uczniów/uczennic Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie jest trwający od stycznia Kurs Akademii Cisco CCNA Exploration połączony  z zajęciami z języka angielskiego technicznego oraz warsztatami z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

II Cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego oraz kurs Akademii Microsoft MCSA 2003 rusza od 1 września 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, do którego uczestnictwa serdecznie zapraszamy. 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

www.opocznopowiat.pl

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska

PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data dodania: 2012-07-10