Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CEREMONIA WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW EUROPEAN LANGUAGA LABEL W KOMISJI EUROPEJSKIEJ W WARSZAWIE
CEREMONIA WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW EUROPEAN LANGUAGA LABEL W KOMISJI EUROPEJSKIEJ W WARSZAWIE

W dniu 15 grudnia br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie miała miejsce ceremonia wręczenia certyfikatów IX edycji konkursu European Language Label. Jednym z 15 laureatów tej nagrody w Polsce został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Drzewicy za realizację projektu językowego „Opoczyńscy policjanci podbijają Europę”. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pani Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, która objęła honorowym patronatem konkurs ELL, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej z Brukseli, Livia Ruszthy i Noemi Matos oraz Dyrektor Generalny Fundacji  Rozwju Systemu Edukacji, Mirosław Marczewski i dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie”, pani Anna Atłas. Nagrodę w imieniu ZSPg odbierały pomysłodawczynie i realizatorki projektu, anglistki – Anna Niemczyk-Więckowska i Ilona Długosz. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 11:00 przemówieniem pani Ewy Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Następnie zabrał głos pan dyrektor Mirosław Marczewski, a po nim pani Minister K.Hall. Wszyscy oni w swoich wystąpieniach podkreślali wysoki poziom konkursu, oryginalność i nowatorstwo projektów, ich wielostronność, to że adresatami poszczególnych projektów były bardzo różne grupy wiekowe, że projekty nie tylko promowały naukę języków, ale też służyły integracji międzykulturowej, międzypokoleniowej. Pani Minister K. Hall w swoim krótkim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na projekt drzewicki, mówiąc, że niezmiernie  zainteresowali ją ci uczący się języków policjanci.

Po krótkiej przerwie na kawę, Przewodnicząca Komitetu Selekcyjnego ELL, prof. Hanna Komorowska ogłosiła wyniki tegorocznej edycji konkursu, a Dyrektor M.Marczewski wręczył nagrody laureatom. Oprócz prestiżowego certyfikatu podpisanego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Komisarza UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży – Androulla Vassiliou, laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe dla szkoły.

W części artystycznej uczestnicy ceremonii obejrzeli inscenizację „Poskromienia złośnicy” W.Szekspira, przygotowaną przez uczniów dwóch warszawskich szkół. Młodzi wykonawcy zachwycili publiczność nie tylko profesjonalizmem aktorskim, ale też płynną, wzorcową angielszczyzną, którą deklamowali swoje kwestie.

Całą uroczystość poprowadził znany dziennikarz telewizyjny, Krzysztof Ziemiec, który również wspominał o swoim zamiłowaniu do nauki języków, ale też o potrzebie ich znajomości, która we współczesnej i nowoczesnej Polsce jest niezbędna.

Kameralny charakter imprezy podkreślił wspólny lunch na zakończenie, podczas którego uczestnicy ceremonii mieli możliwość wymiany wrażeń i doświadczeń w sposób już mniej oficjalny i oczywiście w różnych językach.

Udział w tak prestiżowym przedsięwzięciu to ogromne wyróżnienie dla Zespołu Szkół z Drzewicy,  niezapomniane przeżycie dla zaproszonych na galę wręczenia nagród nauczycielek, możliwość kontaktu z ludźmi, dla których uczenie się i nauczanie języków to prawdziwa pasja i którzy robią bardzo wiele, aby promować naukę języków jako narzędzie integracji europejskiej.

Data dodania: 2010-12-21