error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
konkurs z języka niemieckiego

W dniu 24 maja 2022 r. w naszej szkole odbył się konkurs z języka niemieckiego w formie dyktanda językowego. Chętni uczniowie i uczennice z klas pierwszych i drugich mogli sprawdzić swoją znajomość pisowni języka niemieckiego oraz umiejętność w zakresie słuchania ze zrozumieniem. Celem konkursu było propagowanie zasad ortografii niemieckiej, podniesienie poziomu umiejętności językowych oraz rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów.

Gratulujemy zwycięzcom:

         I. miejsce -  Jan Wijata kl. 2TC

       II. miejsce - Piotr Kłusek kl. 2TC

     III. miejsce – Jakub Kozera kl. 1TB

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni oceną cząstkową z przedmiotu, a dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.

Opiekun konkursu: Beata Pancer


Data dodania: 2022-05-31
Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

W poniedziałek, 23 maja, w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w  Opocznie odbyły się eliminacje rejonowe do Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej.  Organizatorem konkursu  był poseł Robert Telus, Dar dla potrzebujących, Powiat Opoczyński, Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej  oraz ZSP nr 1 nim. Stanisława Staszica. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy  reprezentowały: Martyna Pawul oraz Otylia Łysakowska, która w kategorii poezja zajęła III miejsce. Nad przygotowaniami do konkursu czuwała p. Agnieszka Bogatek.
Data dodania: 2022-05-26
Wycieczka do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W miniony piątek, 13 maja, w odpowiedzi na zaproszenia P. Posła Roberta Telusa wybrani uczniowie z naszej szkoły, pod opieką nauczyciela geografii, uczestniczyli w wyjeździe do Sejmu RP. Pierwszym punktem programu był udział w konferencji poświęconej życiu i działalności jednej z najsłynniejszych polskich mistyczek - Wandzie Malczewskiej. Konferencję otworzył poseł Robert Telus, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej. Przywitał zaproszonych gości, w tym także młodzież zgromadzoną w Sali Kolumnowej. Następnie oddał głos panelistom spotkania, którzy kolejno prezentowali swoje odczyty. Byli wśród nich prof. dr hab. Dariusz Kupisz, dr Ewa Czaczkowska, ks. prof. dr hab. Marek Tatar i bp dr hab. Piotr Turzyński. Po konferencji uczniowie, wraz z przewodniczką udali się na zwiedzanie budynku sejmu, w tym także Sali Posiedzeń. W trakcie zwiedzania uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się z historią Sejmu RP, zasadami i przebiegiem obrad, oraz szeregiem ciekawostek. Na zakończenie wizyty w Sejmie uczniowie mieli okazję krótko porozmawiać z P. Posłem, zrobić szereg pamiątkowych zdjęć i podziękować za możliwość wizyty i uczestniczenia w konferencji. Kolejnym punktem tego wyjazdu było zwiedzanie Łazienek Królewskich, czyli zespołu pałacowo-ogrodowego w Warszawie założonego w XVIII wieku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pogoda dopisywała, więc przyjemnie było spacerować alejkami tego zespołu, podziwiać jego założenie i obiekty architektoniczne. W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć „ żelaznego” punktu każdej wycieczki, czyli wizyty w powszechnie znanej i lubianej wśród uczniów jadłodajni. Po bezpiecznej i szczęśliwej podróży do domów wróciliśmy ok. godz. 18.00.

Data dodania: 2022-05-17
Rodzina - tu wszystko się zaczyna

Data dodania: 2022-05-16
Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

             

Powiat Opoczyński ogłasza nabór nauczycieli/nauczycielek realizujących kształcenie zawodowe w Technikum imienia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy

na szkolenia organizowane

w ramach projektu

 

pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy  – szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy”

 

W projekcie może uczestniczyć 3 nauczycieli/nauczycielek realizujących kształcenie zawodowe
z przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy.

 

Nauczyciele/nauczycielki mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Kurs w zakresie wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym wraz z wymianą butli,
  • Kurs przygotowujący na instruktora -wykładowcę w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych,
  • Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni szkolnych w zawodzie technik logistyk.

 

Nauczyciel/nauczycielka może zgłaszać się poprzez wypełnienie podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego w biurze projektu i sekretariacie szkoły.

 

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje zgodność kształcenia przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy oraz  pisemna informacja Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o potrzebie podniesienia  kompetencji przez nauczyciela/nauczycielkę zaplanowanym wsparciem.

 

W przypadku większej niż planowano liczby osób chętnych niż planowana w projekcie, pierwszeństwo udziału będzie miał nauczyciel/nauczycielka z najniższymi dochodami netto na osobę w rodzinie za 2021 r. na podstawie oświadczenia nauczyciela/nauczycielki.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 13 maja 2022 r. w Biurze Projektu lub Sekretariacie szkoły

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe,

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe


 alt=

Data dodania: 2022-05-06