error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
Studniówka 2023

Ach co to był za bal!


Powróćmy raz jeszcze do tej magicznej sobotniej nocy, która na długo pozostanie w naszej pamięci. To właśnie tego dnia nasi tegoroczni maturzyści przeżyli swój studniówkowy bal, którym dali wyraz swej dojrzałości i mądrości. Podniosła atmosfera towarzyszyła wszystkim, zwłaszcza przed uroczystym polonezem, gdyż widać było, że dla naszej młodzieży to stresujący moment, lecz gdy padły słowa Pana dyrektora Mariana Pisarskiego "Poloneza czas zacząć" , a na sali wybrzmialy pierwsze nuty, wówczas emocje opadły i nasi dostojnie prezentujący się uczniowie zaprezentowali niezwykle rytmiczny i trudny w swej choreografii taniec. Potem była już tylko wspaniała impreza, łącząca uczniów, nauczycieli i rodziców. Jesteśmy z Was dumni nasza Droga Młodzieży, wierzymy, że po takiej studniówce, wyniki Waszych matur będą równie udane!

 

GALERIA

Data dodania: 2024-02-02
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2024

R E G U L A M I N   S T U D N I Ó W K I   2 0 2 4

Dla uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy

1. Bal zwany dalej „studniówką” organizują rodzice uczniów Technikum w Drzewicy,  zwany Komitetem Organizacyjnym. Komitet ten został powołany  na zebraniu Rady Rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

2. Organizatorzy studniówki wymienieni w pkt 1 podpiszą stosowną umowę w związku z organizacją studniówki w zakresie wynajmu sali, oferty gastronomicznej, oprawy muzycznej, wystroju sali, ochrony i innych działań związanych z organizacją studniówki.

3. Koszt studniówki oraz środki finansowe na organizację posiada Komitet Organizacyjny

4. Kosztorys studniówki ustalają rodzice

5. Studniówkę zabezpiecza logistycznie Komitet Organizacyjny.

6. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące, za które odpowiedzialność ponoszą uczniowie.

7. Zaproszeni na studniówkę przez uczniów nauczyciele i dyrektorzy uczestniczą w niej na prawach gości.

8. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
1) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek – zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231), b) całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami).
2) zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia uczestników studniówki.
3) W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku bez poinformowania i zgody opiekunów studniówki.
4) Opiekunowie (rodzice oraz nauczyciele) sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników imprezy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
5) Uczestnicy studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu imprezy mogą zostać wyproszeni z lokalu z powiadomieniem rodzica. Ponoszą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
6)  Studniówka organizowana jest w dniu 27 stycznia 2024 w Restauracji KORONA w Radzicach Dużych.
7)  Czas trwania studniówki 19.00 – 22.00. Po godzinie 22.00 „Studniówka „  traktowana będzie przez Szkołę jako spotkanie towarzysko – prywatne.
8) Po zakończeniu studniówki młodzież wraca do domu na zasadach określonych przez ich rodziców. Szkoła i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powrót młodzieży ze studniówki do domu. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa oświatowego oraz przepisy prawa normujące zachowanie w miejscach publicznych.
9) Do regulaminu zostają dołączone załączniki:
a) Załącznik 1 – wykaz uczestników studniówki wraz z osobami towarzyszącymi  zgoda na udział w studniówce osoby niepełnoletniej.

Regulamin Studniówki dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.liceumdrzewica.com.pl
Podpisy Komitetu Organizacyjnego i Dyrekcji Szkoły

 

Data dodania: 2024-01-15
Wigilia Hubalowa 2023

Wigilia Hubalowa ponownie połączyła naszą szkolną społeczność!

Tradycyjnie już, w czasie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia spotykamy się przy Szańcu Hubala w Anielinie, by kultywować pamięć o naszym niezłomnym patronie oraz wspólnie uczcić wyjątkowy czas oczekiwania, a także podkreślić naszą jedność.

Uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w Sanktuarium Świętej Rodziny w Poświętnem, gdzie  Słowo Boże wygłosił dla nas ksiądz superior Jerzy Cedrowski, a NASZ ksiądz Michał Kopciński wzbogacił Mszę grą na organach, zachwycając swym muzycznym talentem. Wspólną modlitwę uświetniło śpiewające grono naszych uczniów, wśród których znaleźli się Marcelina Fornalczyk, Ela Jędryka, Magdalena Szpocińska, Martyna Łaska, Kamil Gąsieniec, Alicja Dąbrowska, Wiktoria Fijarczyk, Karolina Białek, Julia Pawul, Aleksandra Trzeźwinska, Aleksandra Górzyńska, Agnieszka Kwiecień, Klaudia Szymańska, Zuzanna Janowska, Oliwia Dąbrowska. Podczas Mszy asystowały Sztandary Szkół: ZSP w Drzewicy, Liceum Kadetów RP w Lipinach, SP im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, ZSP im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Przy Szańcu Hubala odbyła się druga część uroczystości, podczas której głos zabrali Dyrektor ZSP w Drzewicy Marian Pisarski, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Wiceburmistrz Drzewicy Dominik Niemirski oraz Jerzy Łumiński ze Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-1940. Po wysłuchaniu Ewangelii wygłoszonej przez ks. Michała, Dyrektor naszej szkoły rozpoczął rytuał dzielenia się opłatkiem, podkreślając wagę i symbolikę tej tradycji.

Wyjątkowo smacznych potraw wigilijnych mogliśmy skosztować dzięki zaangażowaniu i życzliwości Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Brudzewic i Radzic oraz Koła Gospodyń Miejskich z Drzewicy.  

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w obchody tej niezwykłej i wyjątkowo ważnej dla naszej szkolnej społeczności uroczystości.

 

Galeria

Data dodania: 2023-12-20
Mikołajkowa Akcja Charytatywna

W dniach 30.11,01.12.2023 roku. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zorganizowali "Mikołajkową Akcję Charytatywną" dla naszego kolegi ucznia klasy II TB  Łukasza Garncarka.

W ciągu  tych dwóch dni odbył się w szkole kiermasz ciast i pierników świątecznych. Uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się w całą akcję oddając swoją chęć i życzliwość.  Nasz kiermasz rozrósł się na tyle,że odwiedziliśmy kolegów i koleżanki ze Szkoły Podstawowej, urzędników, lokalnych przedsiębiorców . Wszystkim za gest wsparcia naszej akcji serdeczne dziękujemy. Uczniowie  Hubala dzięki swojej wytrwałości i chęci  zebrali w ciągu dwóch dni kwotę około 4 tysięcy złotych.
Wielkie Brawa Uczniowie Hubala za waszą życzliwość, jedność i moc.
Z góry dziękuję.
Zachęcam na przyszłość - szkolny koordynator

 

GALERIA

Data dodania: 2023-12-04
Czyn prosto z serca!

Uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły wzięli udział w sobotniej akcji charytatywnej dla Łukasza, ucznia naszej szkoły. 25 listopada w OSP w Zakościelu Koło Gospodyń Wiejskich Zakościele zorganizowało zbiórkę, podczas której, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrych serc, udało się zebrać środki w wysokości ośmiu tysięcy złotych. Wyrażamy wdzięczność dla organizatorów za tak szczodre przedsięwzięcie i ofiarodawcom za hojne wsparcie naszego ucznia. Na tym jednak akcja się nie kończy. W najbliższy czwartek (30 listopada) w naszej szkole odbędzie się mikołajkowy kiermasz ciast i pierników, podczas którego będzie można wesprzeć finansowo zbiórkę dla Łukasza oraz skosztować wypieków naszych wspaniałych i wielkodusznych uczniów. Serdecznie zapraszamy!

Data dodania: 2023-11-28