error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
Dzień Dziecka

Data dodania: 2020-06-01
Konsultacje dla uczniów/słuchaczy

Konsultacje dla uczniów/słuchaczy
– wytyczne GIS, MZ i MEN

Drodzy Uczniowie! Drodzy Słuchacze! Drodzy Rodzice!

Od 1 czerwca umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów/słuchaczy naszej szkoły.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie/słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Konsultacje są dobrowolne (nieobowiązkowe) dla ucznia/słuchacza.

Uczniowie/słuchacze nadal realizują ramowe plany nauczania w nauczaniu zdalnym.

 

 • Zapoznaj się z procedurami przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania w szkole tutaj link
 • W  salach, bibliotece szkolnej i szatni zastosuj się do zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 • Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub w grupie do 12 uczniów/słuchaczy.
 • Zapoznaj się z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzinami jej pracy tutaj link
 • Zachowaj środki ostrożności przy ewentualnych kontaktach z innymi osobami.
 • Na konsultacje umawiaj się bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu, zgłaszając taką potrzebę np. poprzez wiadomość na e-dzienniku.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia/słuchacza.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów/słuchaczy, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

 

Wytyczne opracowane na podstawie:

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Data dodania: 2020-05-29
UWAGA! Ósmoklasiści

 

UWAGA!
Ósmoklasiści
Zmiana terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
15 czerwca - 10 lipca

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA

 

Data dodania: 2020-05-20
PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – wytyczne MEN, CKE i GIS

Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów


Data dodania: 2020-05-18
Międzynarodowy Dzień Rodzin

Data dodania: 2020-05-15