error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
Kompetencje z grecji

Data dodania: 2022-05-06
Dzień Patrona i Dzień Absolwenta w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy

                29 kwietnia kolejny raz pożegnaliśmy Abiturientów naszej szkoły. Wśród przybyłych na  uroczystość Dyrektor Szkoły – Marian Pisarski powitał uczniów klasy technikum kończących szkołę wraz z rodzicami, słuchaczy Liceum dla dorosłych, kadrę pedagogiczną, całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości: Panią dr Grażynę Wójcik w imieniu Posła na Sejm RP - Roberta Telusa, Marcina Baranowskiego – Starostę Opoczyńskiego, Adama Płuciennika - księdza proboszcza Parafii Drzewica, Marię Witkowską – Radną powiatu opoczyńskiego, Rafała Kądzielę - Radnego powiatu opoczyńskiego, a jednocześnie Przedstawiciela Firmy Remtrak , Janusza Reszelewskiego – Burmistrza Drzewicy, Agnieszkę Wolską – przewodniczącą Rady Rodziców.

Pan Dyrektor nawiązał w swoim przemówieniu do patrona szkoły, którego z dumą opisał i podzielił się najnowszymi informacjami dotyczącymi miejsca jego pochówku. Po przemówieniu Gospodarza głos zabrała Pani dr Grażyna Wójcik w imieniu Posła na Sejm RP - Roberta Telusa. Przeczytała jego list z gratulacjami i życzeniami dla tegorocznych maturzystów. Starosta opoczyński Marcin Baranowski nawiązał do rocznicy śmierci majora „Hubala”  i obchodów w Anielinie. Przyłączył się również do życzeń pomyślnego zdania egzaminów przez absolwentów. Radna Powiatu, Maria Witkowska jako absolwentka tej szkoły wspominała własny egzamin maturalny w murach naszej placówki. Przedstawiciel Firmy Remtrak – Rafał Kądziela nawiązał do kierunków przyszłości, które zapewnia  ZSP a co się z tym wiąże -  możliwość zdobycia wartościowej pracy. Wszyscy przemawiający z dumą podkreślali wysoką pozycję szkoły oraz perspektywiczną przyszłość, czekającą uczniów kończących tę placówkę.

Następnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru przez klasy maturalne młodszym kolegom, a po niej najprzyjemniejsza część uroczystości - rozdanie nagród, dyplomów i świadectw tegorocznym abiturientom. Nagrodę Starosty odebrał uczeń klasy IV Technikum Informatycznego – Filip Kopczyński – ze średnią ocen 5.16. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali : Wiktor Szczepanik (Średnia 5.06), Gabriela Noga (średnia 5.0), za dobre wyniki w nauce: Jakub Wrzosek, Maciej Grudziecki oraz Paweł Sieradzki, który jednocześnie otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Posła Roberta Telusa za najwyższą frekwencję w ciągu 4 lat nauki. Za osiągnięcia sportowe nagrody otrzymali: Wiktor Brzeziński, Rafał Wilk, Aleksandra Kruk i Jakub Gwóźdź. Wręczono również nagrody za zaangażowanie w życie szkoły uczniom: Piotrowi Szpocińskiemu, Kamilowi Jakubczykowi oraz Mateuszowi Kozłowskiemu. Tego dnia edukację pomyślnie ukończyli również słuchacze Liceum Zaocznego dla Dorosłych.

Część artystyczna poświęcona była wspomnieniom Patrona Szkoły. Wyświetlona została prezentacja przybliżająca sylwetkę i przeszłość majora Henryka Dobrzańskiego. Tegoroczni Maturzyści natomiast w zabawny sposób zostali porównani do postaci z popularnej kreskówki – Smerfów. Był to dla nich czas wspomnień i wzruszeń. Montaż słowno-muzyczny wykonały: Gabriela Noga, Małgorzata Wójcik, Natalia Socha oraz Kamil Opala.

Następnie głos zabrała przedstawicielka abiturientów - Aleksandra Kruk, dziękując Dyrekcji za umożliwienie nauki i podjęcie praktyk, gronu pedagogicznemu za przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych, młodszym koleżankom za wspólnie spędzone lata.

Urozmaiceniem całych obchodów był przyjazd na koniach 7 pułku ułanów lubelskich pod dowództwem Henryka Szewczyka oraz ułanów ze stowarzyszenia „Hubalczycy 1939 – 1940” pod dowództwem Tomasza Łumińskiego . Niektórzy z nich, aby przybyć do naszej placówki, pokonali konno przeszło 200 km. „Żołnierze Hubala” przy akompaniamencie akordeonu zaśpiewali popularne ułańskie piosenki, które porwały nastawioną entuzjastycznie widownię.

Życzymy naszym absolwentom pomyślnego zdania egzaminów, wyboru właściwej ścieżki życiowej i rozwijania pasji. 

Akademię przygotowali: Edyta Bartos, Anna Pietrasik oraz Andrzej Kwiecień.   – Dziękujemy!

 

Galeria

Data dodania: 2022-05-04
Konkurs Frazeologiczny

Dnia 12 kwietnia 2022r. odbył się w naszej szkole Konkurs Frazeologiczny, który został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielkę języka polskiego -
P. Agnieszkę Bogatek.
Brali w nim udział chętni uczniowie z klas drugich i trzecich.

Test konkursowy obejmował 6 zadań o zróżnicowanym poziomie trudności
i dotyczył tematyki biblijnej i mitologicznej. Uczniowie popisali się wspaniałą
 i szczegółową wiedzą na ten temat.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom:

I miejsce: Piotr Kłusek z kl. 2TC

II miejsce: Maciej Matysiak z kl. IITC

III miejsce: Kamil Opala z kl. IITA

Serdecznie dziękujemy również wszystkim uczestnikom za ich szczególne zaangażowanie w przygotowywaniu się do konkursu!

Uczniowie otrzymali nagrody w postaci ocen cząstkowych oraz dyplomy za uczestnictwo i nagrody rzeczowe zostaną wręczone w Dniu Absolwenta.

Opiekun konkursu: Agnieszka Bogatek


Data dodania: 2022-04-26
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów

W pierwszym poświątecznym dniu pracy szkoły odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów, w której wzięli udział również uczniowie 4 klasy technikum naszego ZSP. Wraz z Panią Magdaleną Drążkiewicz - wychowawczynią klasy i ks. Michałem Kopcińskim - katechetą, uczniowie w godzinach porannych opuścili Drzewicę, aby o godz. 11.00 uczestniczyć we Mszy świętej w kaplicy cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek Solarczyk, biskup radomski. W słowie do młodych wspomniał o doświadczeniu wspólnoty widocznym w rozważanym wówczas fragmencie Ewangelii wg św. Łukasza o uczniach w drodze do Emaus. Bp Marek odwołał się również do wspomnienia własnej pielgrzymkimaturzystów i budzących się już wówczas myślach o kapłaństwie. Uczniowie klasy 4. jeszcze na chwilę powrócili w mury ZSP, aby uroczyście zakończyć szkołę. Niech Pan Bóg udzieli im łaski pomyślnego zdania egzaminów oraz trafnego wyboru drogi życia.

Data dodania: 2022-04-25
Zaproszenie na Dni otwarte szkoły

Data dodania: 2022-04-13