Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
Niepodległe ścieżki księdza Jana Ziei

NAJLEPSZA PRACA W PRESTIŻOWYM KONKURSIE

Nasze przedstawicielki: uczennica kl. II technikum- Julia Łaska oraz opiekun merytoryczny- Pani Grażyna Wójcik w dniu 15 marca 2019 roku odebrały dyplomy i liczne nagrody za opracowanie najlepszej pracy w konkursie „Niepodległe ścieżki księdza Jana Ziei”.

Celem konkursu było poznanie działalności ks. Jana Ziei, opracowanie albumu, gazetki, folderu dotyczącego tematu „Drogi do niepodległości ks. Jana Ziei”.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Pani Anny Trzeciakowskiej, Pani Wandy Traczyk-Stawskiej oraz Starosty Powiatu Przysuskiego Mariana Niemirskiego, Jacka Moskwy, Muzeum POLIN, Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Nasze obie panie po trzymaniu nagród zabrały głos- Julka – w imieniu wszystkich uczestników konkursu, podziękowała za zainteresowanie ludzi młodych znakomitą postacią ks. Jana Ziei. Pani G. Wójcik- podkreśliła ideę konkursu propagującą niezwykłą osobowość i czyny ks. Jana Ziei- syna Ziemi Opoczyńskiej, który może być godnym wzorem do naśladowania dla młodych Polaków.

P.S. Udział w uroczystości (msza święta, nauka rekolekcyjna, część artystyczna w wykonaniu uczniów MOW Ossa) podsumowującej konkurs był dla nas ogromnym duchowym przeżyciem.

Julia Łaska
Grażyna Wójcik

Data dodania: 2019-03-21
SUKCESY SPORTOWE

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW „HUBALA”

Mistrzostwo Powiatu w pchnięciu kulą!

Wicemistrzostwo Powiatu w koszykówce chłopców

Miniony tydzień obfitował w wydarzenia sportowe z udziałem uczniów naszej szkoły. W dniu 13 marca w hali I LO w Opocznie odbyły się Mistrzostwa  Powiatu w koszykówce chłopców.  Nasi uczniowie spisali się w tych zawodach bardzo dobrze zajmując drugie miejsce, przegrywając nieznacznie spotkanie finałowe. Nasza drużyna zagrała w składzie: Marcin Worach, Łukasz Niedziałkowski, Bartłomiej Nawrocki, Bartłomiej Babisz, Mateusz Popis, Dawid Kolmaga, Kacper Kumur, Maciej Łaski, Filip Kopczyński.

Następnego dnia piętnastu uczniów naszej szkoły rywalizowało w XI Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w lekkoatletyce, które odbyły się tradycyjnie w Centralnym Ośrodku Sportu  w Spale. Zawody zakończyły się dużym sukcesem dla Dominika Walasika, który w konkurencji pchnięcia kulą zdobył złoty medal. Uczeń klasy III Technikum Logistycznego pokonał 17 konkurentów, broniąc tytułu Mistrza Powiatu sprzed roku. Ponadto blisko miejsc medalowych były: Magdalena Skorupa – czwarta w pchnięciu kulą oraz Martyna Oracz również czwarta w skoku w dal.

15 marca w zawodach Licealiady w koszykówce brały udział uczennice „Hubala”. Niestety nie udało się im powtórzyć sukcesu chłopców i w klasyfikacji końcowej zajęły piąte miejsce.

Sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Data dodania: 2019-03-18
STYPENDIA

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH LOGISTYKÓW „HUBALA”

Niezmiernie miło nam  poinformować, że siedmioro uczniów klas technikum logistycznego naszej szkoły zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego celem jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

W elitarnym gronie najzdolniejszych, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 6 000 – 10 000 zł znaleźli się:

Dominika Maicka, kl.2

Julia Łaska, kl.2

Magdalena Skorupa, kl.3

Igor Ptaszek, kl.4

Michał Frączak, kl.4

Adam Madzio, kl.4

Damian Zdziaszek, kl.4

Opiekę naukową nad uczniami pełnią nauczyciele: Piotr Podogrocki, Edyta Bartos, Andrzej Kwiecień.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendia mogli przeznaczyć je na zakup pomocy naukowych, dzięki którym ich nauka i praca będzie jeszcze bardziej efektywna.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu naukowych sukcesów. Nauczycielom – opiekunom dziękujemy za wsparcie.

Data dodania: 2019-03-09
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2019

R E G U L A M I N   S T U D N I Ó W K I   2 0 1 9

Dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

1. Bal zwany dalej „studniówką” organizują rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Drzewicy,  zwany Komitetem Organizacyjnym. Komitet ten został powołany  na zebraniu Rady Rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

2. Organizatorzy studniówki wymienieni w pkt 1 podpiszą stosowną umowę w związku z organizacją studniówki w zakresie wynajmu sali, oferty gastronomicznej, oprawy muzycznej, wystroju sali, ochrony i innych działań związanych z organizacją studniówki.

3. Koszt studniówki oraz środki finansowe na organizację posiada Komitet Organizacyjny

4. Kosztorys studniówki ustalają rodzice

5. Studniówkę zabezpiecza logistycznie Komitet Organizacyjny.

6. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące, za które odpowiedzialność ponoszą uczniowie.

7. Zaproszeni na studniówkę przez uczniów nauczyciele i dyrektorzy uczestniczą w niej na prawach gości.

8. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
1) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków i alkoholu – zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231), b) całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami), c)
2) zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia uczestników studniówki.
3) W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku
4) Opiekunowie (rodzice oraz nauczyciele) sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników imprezy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
5) Uczestnicy studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu imprezy mogą zostać wyproszeni z lokalu z powiadomieniem rodzica. Ponoszą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
6)  Studniówka organizowana jest w dniu 9 lutego 2019 w Restauracji ZAMKOWA w Drzewicy.
7)  Czas trwania studniówki 18.00 – 22.00. Po godzinie 22.00 „Studniówka „  traktowana będzie przez Szkołę jako spotkanie towarzysko – prywatne.
8) Po zakończeniu studniówki młodzież wraca do domu na zasadach określonych przez ich rodziców. Szkoła i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powrót młodzieży ze studniówki do domu. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa oświatowego oraz przepisy prawa normujące zachowanie w miejscach publicznych.
9) Do regulaminu zostają dołączone załączniki:
a) Załącznik 1 – wykaz uczestników studniówki wraz z osobami towarzyszącymi  zgoda na udział w studniówce osoby niepełnoletniej.

Regulamin Studniówki dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.liceumdrzewica.com.pl

Podpisy Komitetu Organizacyjnego i Dyrekcji Szkoły

Data dodania: 2019-01-15
Zebranie

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy informuje,
że zebranie z Rodzicami - podsumowanie I semestru nauki - odbędzie się w poniedziałek,
14 stycznia, godz. 15:30

Zapraszamy

Data dodania: 2019-01-12