Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
Nasza szkoła na Kongresie Rozwoju Kolei!

Nasza szkoła na Kongresie Rozwoju Kolei!

 

„Kolej to koło zamachowe gospodarki”powiedział minister infrastruktury. 

Wiedzą o tym także nasi uczniowie, którzy zdecydowali się na kształcenie w profilu kolejowym.
29 stycznia 2020 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbył się ogólnopolski Kongres Rozwoju Kolei. Wydarzenie otworzył sam Prezydent RP Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie modernizacji linii kolejowych oraz dodał, że „kolej ma przede wszystkim służyć ludziom i dbać       o dobro pasażera”......

Data dodania: 2020-02-04
ARTYSTYCZNE SUKCESY UCZNIÓW „HUBALA”

ARTYSTYCZNE SUKCESY UCZNIÓW „HUBALA”

 

W środę, 27 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkoły wystąpili gościnnie na IV Drzewickim Przeglądzie Twórczości Szkolnej w Regionalnym Centrum Kultury
w rodzimej Drzewicy. Przedsięwzięcie przebiegało pod hasłem „Szkoła na wesoło”.

Nasza szkoła wystąpiła z przedstawieniem pod tytułem „Hubal - szkoła wielu pokoleń”. Podczas trwania występu zabraliśmy widzów w „podróż z czasem”, począwszy od lat 2000 aż do lat 50. Przygotowane przedstawienie zawierało połączenie śpiewu, gry aktorskiej, umiejętności konferansjerskich i muzycznych naszych uczniów...

Data dodania: 2020-01-29
EKO MOZAIKA 2019

EKO MOZAIKA 2019

 

„Mamy tylko jedną Ziemię,a jej przyszłość zależy od każdego,na pozór niewielkiego, ludzkiegodziałania, zależy od każdego z nas” - Florian Plit

5 grudnia 2019 roku nasza szkoła aktywnie włączyła się do wielowymiarowej i jakże cennej inicjatywy podjętej przez Starostwo Powiatowe w Opocznie pod hasłem EKO MOZAIKA 2019. W naszej szkole przedsięwzięcie to przybrało formę krótkiego wykładu oraz przede wszystkim działania...

Data dodania: 2020-01-27
REGULAMIN STUDNIÓWKI 2020

R E G U L A M I N   S T U D N I Ó W K I   2 0 2 0

Dla uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy

1. Bal zwany dalej „studniówką” organizują rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Drzewicy,  zwany Komitetem Organizacyjnym. Komitet ten został powołany  na zebraniu Rady Rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

2. Organizatorzy studniówki wymienieni w pkt 1 podpiszą stosowną umowę w związku z organizacją studniówki w zakresie wynajmu sali, oferty gastronomicznej, oprawy muzycznej, wystroju sali, ochrony i innych działań związanych z organizacją studniówki.

3. Koszt studniówki oraz środki finansowe na organizację posiada Komitet Organizacyjny

4. Kosztorys studniówki ustalają rodzice

5. Studniówkę zabezpiecza logistycznie Komitet Organizacyjny.

6. W studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące, za które odpowiedzialność ponoszą uczniowie.

7. Zaproszeni na studniówkę przez uczniów nauczyciele i dyrektorzy uczestniczą w niej na prawach gości.

8. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
1) całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków i alkoholu – zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231), b) całkowity zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami), c)
2) zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia uczestników studniówki.
3) W trakcie trwania studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku
4) Opiekunowie (rodzice oraz nauczyciele) sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników imprezy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
5) Uczestnicy studniówki, którzy naruszają zasady organizacji i przebiegu imprezy mogą zostać wyproszeni z lokalu z powiadomieniem rodzica. Ponoszą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.
6)  Studniówka organizowana jest w dniu 10 stycznia 2020 w Restauracji ZAMKOWA w Drzewicy.
7)  Czas trwania studniówki 19.00 – 22.00. Po godzinie 22.00 „Studniówka „  traktowana będzie przez Szkołę jako spotkanie towarzysko – prywatne.
8) Po zakończeniu studniówki młodzież wraca do domu na zasadach określonych przez ich rodziców. Szkoła i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powrót młodzieży ze studniówki do domu. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa oświatowego oraz przepisy prawa normujące zachowanie w miejscach publicznych.
9) Do regulaminu zostają dołączone załączniki:
a) Załącznik 1 – wykaz uczestników studniówki wraz z osobami towarzyszącymi  zgoda na udział w studniówce osoby niepełnoletniej.

Regulamin Studniówki dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.liceumdrzewica.com.pl

Podpisy Komitetu Organizacyjnego i Dyrekcji Szkoły

Data dodania: 2020-01-09
SZKOŁY POLICEALNEJ I LICEUM DLA DOROSŁYCH

 SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ I LICEUM DLA DOROSŁYCH!
Pierwsze zjazdy w nowych semestrach już w piątek i sobotę (10, 11 stycznia)
Proszę sprawdzać plan zajęć

Data dodania: 2020-01-07