Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
Ślubowanie klas pierwszych

Uczniowie ZSP w Drzewicy ślubowali stać na straży honoru i dobrego imienia szkoły…

Wiadomo, że piękną tradycją wielu szkół jest ślubowanie klas pierwszych.

Taka uroczystość połączona z Akademią Policyjną odbyła się 20 października 2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. Miała ona bardzo

Data dodania: 2011-10-27
Człowiek modlitwy

Data 16 października 1978 zapisała się w dziejach, jako jedna z najważniejszych i chyba najbardziej radosnych dat w historii Polski. W 33 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy odbyła się akademia z racji Dnia Papieskiego pt. Jan Paweł II – Człowiek modlitwy. W tym roku

Data dodania: 2011-10-27
Dzień Edukacji Narodowej 2011

„Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce,
Uśmiechy kwiatów i uśmiechy ptaków,
Powstałby wiersz o nauczycielu”
J. B. Ożóg

Te właśnie słowa stały się inspiracją do uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W środę 12.10 o godzinie 11.00 uczniowie

Data dodania: 2011-10-27
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

loga

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój Kompetencji-drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych”

We wrześniu br. zakończyła się rekrutacja do I Cyklu Zajęć Pozaszkolnych 2011/2012, w wyniku której zakwalifikowano do

Data dodania: 2011-10-26
Europejski Dzień Języków z niespodzianką

Dziesięć lat temu, decyzją Rady Europy, 26 września został ustanowiony Europejskim Dniem Języków. Promując ideę tego święta – popularyzację nauki języków obcych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy kolejny już raz zorganizował szkolne obchody tego święta.
W tym roku do wspólnej zabawy zaprosiliśmy uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy.
Obchody EDJ 2011 miały kilka etapów. Pierwszym z nich był konkurs na plakat promujący naukę języków obcych. Do 26 września, uczniowie ZSPg i Gimnazjum mogli dostarczać wykonane przez siebie prace. Drugi etap miał miejsce 26 września, kiedy odbyły się kolejne konkursy: konkurs wiedzy o Unii Europejskiej oraz dyktando z języka angielskiego i niemieckiego.
Uczniowie mogli wziąć udział w więcej niż jednym konkursie.
    Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów nastąpiło

Data dodania: 2011-10-01