error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Kościół
Kościół

   Kościół parafialny pod wezwaniem św. Łukasza został ufundowany w 1315r., erygowany w 1321r. przez Wojciecha Drzewickiego, a ostatecznie wykończony w stylu gotyckim w 1462r. przez braci Drzewickich, Mikołaja - sekretarza królewskiego i Jana - proboszcza warszawskiego. Nad portalem wyryto w kamieniu napis w języku łacińskim "Roku pańskiego 1462 wielebni Mikołaj kustosz Sandomierski i Jan prepozyt warszawski bracia dziedzice Drzewicy polecają się modlitwie".
Kościół zbudowany jest z ciosu kamiennego i cegły i ma charakter obronny. Arcybiskup Maciej Drzewicki sprowadził z Rzymu w styczniu 1534r. czaszkę św. Jana Chryzostoma i umieścił ją w kościele w złotej puszce, którą w połowie XVII w. zrabowali Szwedzi. Obecnie herma znajduje się w ołtarzu głównym. Kościół rozbudowano w latach 1908-14 w stylu neogotyckim. Nawa i wieża pochodzą z XIV wieku, transept i prezbiterium z 1914 roku. We wnętrzu świątyni znajduje się późnogotycka polichromia pochodząca z XVI wieku, z wizerunkiem św. Krzysztofa /na północnej ścianie nawy/, chrzcielnica z 1624r., witraże, ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, a także zabytkowe płyty nagrobne.
   W najstarszej części kościoła znajdują się kute w czarnym marmurze płyty nagrobne Mateusza Lubowidzkiego, jego żony Tekli z Rotkiewiczów oraz ich synów Władysława oraz Karola /zesłańca po upadku powstania styczniowego/. Prawdziwą perełką jest płyta nagrobna Jakuba Drzewickiego /zm. 1563r. na nagrobku z 1564r./, starosty inowłodzkiego i lubochenskiego, który "... całe życie spędził w wojsku dzielnie walcząc z nieprzyjaciołami kraju ...". Na tej płycie, ufundowanej przez Annę z Oporowskich wyobrażajacej postać rycerza w zbroi, znajduje się kartusz z herbami Ciołek, Łodzia, Wieniawa i Strzemię. Kolejnym zabytkiem jest płyta starosty inowłodzkiego Adama Drzewickiego /zm. w 1604r./, w którą wkomponowana została płyta jego wnuka, również Adama.