error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Przyroda
Przyroda

   Drzewica leży na północnym skraju wzgórz opoczyńskich stanowiących przejście Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej w równiny Mazowsza. Od północy, wschodu i południa otoczona jest pięknymi, głównie sosnowymi lasami, które zapewniają mieszkańcom dużo czystego powietrza. Zajmują one ponad 30% powierzchni Ziemi Opoczyńskiej. Około 80% drzewostanu zajmuje sosna, pozostała część przypada na dęby, graby, osiki, jesiony, brzozy, wierzby, świerki, jodły i modrzewie. W podszyciu rośnie jałowiec, jarząb, kruszyna, tarnina, leszczyna, czeremcha trzmielina i bez. Natomiast w najniższych partiach lasu występują: borówka, żurawina, poziomka, jeżyna, malina, wrzos, mchy i paprocie. Lasy te stanowią wspaniałe miejsce wypoczynku, zbioru grzybów i owoców leśnych.
   Drzewica to przede wszystkim duża ilość drzew a od wiosny do jesieni tonące w kwiatach rabaty. Przez miasteczko przepływa rzeka Drzewiczka, prawy dopływ Pilicy, o pięknym, naturalnym, meandrowym brzegu, bardzo często wykorzystywana do spływów kajakowych. Jej wody zasilają wielki zalew spełniający funkcje retencyjno-rekreacyjne /pow. 82 ha/, nad którym latem można przyjemnie spędzić czas kąpiąc się i uprawiając sporty wodne.
Przez Drzewicę przepływa także rzeka Brzuśnia o pierwszej klasie czystości, na której bobry budują swoje zapory spiętrzając punktowo rzekę. Bobry to nie jedyni przedstawiciele tutejszej fauny, która jest dość bogata. Można tutaj spotkać sarny, dziki, lisy, zające, czasem jelenia, łasicę, kun ę leśną, piżmaka, jeża oraz nietoperza. Jeżeli zaś chodzi o ptactwo to oprócz ogólnie występujących w Polsce i pospolitych, mamy tutaj dużo ptactwa wodnego tj. kaczki, perkozy, łabędzie, łyski, pojawiają się rybitwy, mewy, bataliony, bekasy, żurawie pospolite. Z innych rzadszych ptaków są tutaj kruki, puchacze, jastrzębie, myszołowy, jarząbki i bojowniki.