error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Turystyka
Turystyka

 

Kajakiem

Drzewiczka - to rzeka na Wyżynie Przedborskiej i Wzniesieniach Południowo-mazowieckich, prawy dopływ Pilicy. Długość Drzewiczki wynosi 81.3 km a powierzchnia dorzecza 1089.9 km2. Źródła znajdują się na Garbie Gielniowskim k. wsi Kacprów (woj. mazowieckie), na wysokości 248 m n.p.m. Drzewiczka tworzy liczne meandry, wzdłuż jej biegu znajdują się łąki, stawy i kępy zarośli, a w dolnym biegu - lasy. Ujście rzeki do Pilicy znajduje się w Dolinie Białobrzeskiej, na przeciw Nowego Miasta nad Pilicą. Maksymalna rozpiętość stanów wody wynosi 2.5m. Głównymi dopływami Drzewiczki są: Młynkowska, Wąglanka i Brzuśnia.

SPŁYW DRZEWICZKĄ (Na mapie trasa oznaczona kolorem czerwonym)
Ciekawy odcinek od Drzewicy do Nowego Miasta o zmiennym charakterze. Częściowo wiedzie przez lasy, częściowo przez pola. Szerokość rzeki około 8m. Nurt bardzo zmienny - miejscami szybki, a innym razem spowolniony przez jazy. Nawet na odcinkach płynących przez pola brzegi rzeki są porośnięte drzewami. Spora liczba zwalonych drzew, wymagających trochę wprawy przy ich omijaniu. Większość zwałek jest tak poprzecinanych, że można przepłynąć. Na tym odcinku nie ma /jeszcze/ wyznaczonych pól biwakowych.

0,00 km - most Drzewica 51.44611000 N 20.46111000 E
Most samochodowy na zaporze prowadzący do spółki "Gerlach". Po zachodniej stronie zapory jest 82-hektarowy zalew. Tuż poniżej zapory znajduje się nowoczesny tor kajakarstwa górskiego.
1,33 km - most Drzewica
Główny most w Drzewicy. Tutaj proponujemy założyć bazę wyładunkową i rozpocząć spływ. Zaraz za mostem po prawej stronie pokaźne ruiny zamku rodu Drzewickich z początku XVI wieku, naprawdę warte obejrzenia.
2,05 km - mostek Drzewica
Mostek dla pieszych
2,28 km - ujście Drzewica
Z prawej ujście niewielkiej rzeczki Brzuśni.
8,58 km - uwaga
Niewielki próg powstały z ułożonych w poprzek rzeki płyt betonowych. Kiedyś służył jako przejazd przez rzekę dla samochodów. Można spływać, ale kajaki się pewnie trochę poobijają. 50m dalej jest metalowy mostek dla pieszych. Od tego miejsca rzeka zwalnia - wpływ jazu w Nieznamierowicach.
10,92 km - jaz Nieznamierowice
Jaz o wysokości około 1m. Niewielki odwój o głębokiej cyrkulacji. Bez asekuracji z brzegu /z rzutką/ proponujemy tego nie spływać, tylko zrobić przenoskę kajaków lewym brzegiem - około 30m. Zaraz za jazem jest most drogowy.
14,69 km - mostek Janówek II
Mostek dla pieszych.
18,50 km - mostek Janówek I
Mostek dla pieszych.    
20,04 km - jaz
Pionowy próg wodny wysokości ok. 70cm. Raczej słabo nadaje się do spływania, bo miejscami wystają pręty metalowe. Najlepiej to obnieść po prawej stronie - ok. 30m. Jest tam staw, nie mający w tym miejscu połączenia z rzeką. 50m dalej jest mostek dla pieszych.
20,75 km - jaz Odrzywół 51.52194000 N 20.56222000 E
Jaz około 50cm wysokości. Sam jaz dałoby się spłynąć bez większych problemów, ale zaraz za jazem są drewniane paliki po starym moście, więc może lepiej nie ryzykować i obnieść - lewym brzegiem ok. 40m.
20.97 km - most Odrzywół
Duży most drogowy w Odrzywole. Tuż za mostem można zrobić postój względnie bazę załadunkową /swobodnie aż do samej rzeki mogą podjechać nawet duże samochody/.
23,48 km - most Piaski
Nieduży most drewniany.
27,77 km - przenoska
Kładka dla pieszych z poręczą zrobiona z dużego pnia. Trzeba obnieść z prawej strony parę metrów.
28,33 km - mostek Brzeski
Trzy mostki dla pieszych w Brzeskach. Przy niskim stanie wody da się pod nimi przepłynąć.
31,98 km - uwaga Zdżarki!
Wieś Zdżarki po lewej stronie. Od tego miejsca zaczyna się ekstremalny jak dla turystów spływ rzeką, liczne zwalone drzewa, zarośla, wąskie i głębokie koryto rzeczne, tu i ówdzie leżące w wodzie przeszkody betonowe. W miejscowości tej rzeka zbliża się na 10m do często uczęszczanej szosy między Nowym Miastem a Odrzywołem.
33,77 km - most
Drewniany most w nienajlepszym stanie.
35,15 km - uwaga!
Rozwidlenie rzeki. Pomiędzy odnogami są stawy rybne. Należy popłynąć lewą odnogą, która niesie mniej wody. Odcinek trudny do płynięcia ze względu na niewielką ilość wody. Trzeba uważnie "czytać" rzekę i wybierać miejsca spławne. Zresztą na tym odcinku dno jest piaszczyste, więc w ciepłe letnie dni spacerek z kajakiem na smyczy nie jest jakąś katorgą.
35.23 km - jaz
Wysoki jaz. Różnica poziomów 2m. Konieczna przenoska - około 15m lewą stroną, niezbyt przyjemna ze względu na wysoki brzeg z jednej i drugiej strony jazu oraz zarośla.
35.65 km - most
36.42 km - ujście 51.61000000 N 20.57389000 E
Koniec spływu Drzewiczką /ujście Drzewiczki do Pilicy/. Stąd jest już tylko kilometr do centrum Nowego Miasta.

 

Rowerem 

Bardzo piękna trasa do pokonania rowerem w północno-wschodniej części powiatu opoczyńskiego. Niesamowite widoki z pagórkami, lasami, skąpanymi w słońcu polami, uwieńczone drewnianą zabudową leśnych wiosek. Droga w większości asfaltowa biegnąca lasem, tylko na krótkich odcinkach po szutrze.

PRZEBIEG TRASY (Na mapie trasa oznaczona kolorem żółtym)
Drzewica, Domaszno, Ossa, Różanna, Myślakowice, Gapinin, Pilica /miejsce biwakowe/. Długość - ok. 30 km. Czas - 1 dzień.
Wycieczkę rozpoczynamy w Drzewicy, skąd kierujemy się na miejscowość Żdżary. Jedziemy wąską asfaltową drogą przez sosnowy las, urzekający jesienią. Warto odnotować, iż ruch samochodów na tej trasie jest sporadyczny, tak więc nasza uwaga może koncentrować się prawie wyłącznie na oglądaniu otaczającej nas przyrody i przydrożnych pomników poświęconych walce Polaków w czasie II Wojny Światowej.
Dalej trasa przechodzi obok miejscowości Domaszno, za którą wjeżdżamy na teren nieco bardziej odkryty, gdzie po obu stronach drogi znajdują się zapuszczone już częściowo pastwiska. W takiej scenerii dojeżdżamy do wsi Ossa /ok. 9 km od Drzewicy/. I tutaj uwaga! Musimy przekroczyć drogę krajową 739 o dużym natężeniu ruchu samochodowego.
Warto zatrzymać się na krótki odpoczynek w Ossie i zobaczyć miejsce jednej z większych potyczek powstania styczniowego, gdzie żołnierze majora Ludwika Żychlińskiego stoczyli walkę z Rosjanami, a także podworską murowaną kaplicę z końca XVIII w., kapliczkę przydrożną z rzeźbą ludową i figurę kamienną św. Jana Nepomucena.
Za Ossą skręcamy w prawo na dosyć dobrze utrzymana szutrową drogę /ok. 3km/, którą docieramy do skrzyżowania z drogą na Wandzinów. Tutaj skręcamy w lewo na asfaltową drogę, która poprowadzi nas poprzez Stanisławów do Różanny. Jadąc mamy okazję przyglądać się położonym w lesie przysiółkom: Królówka i Stanisławów. Tutaj doskonale zachowało się tradycyjne drewniane budownictwo; można zobaczyć stare drewniane domy, które są remontowane /prawdopodobnie przez letników/ i odzyskują dawny blask i duszę. O urzekającym klimacie miejsca niech świadczy fakt, że na tym odcinku nie spotkaliśmy sklepu, a jedyny widziany to obwoźny, dostarczający mieszkańcom wszystkiego co niezbędne. To spokojne otoczenie towarzyszy nam do Różanny i dalej. Za miejscowością Myślakowice znowu wjeżdżamy na szutrową drogę i w przyjemnym otoczeniu lasów dojeżdżamy do Gapinina, za którym w odległości 400-500 metrów droga przechodzi pod torami kolejowymi /Centralna Magistrala/.
Tuż za tym przejazdem skręcamy w prawo i 200 metrową leśną ścieżką docieramy do pięknie położonego miejsca biwakowego nad Pilicą, gdzie można rozpalić ognisko, rozbić namiot no i miło i przyjemnie spędzić czas.

Wariantu powrotnego nie określamy, zależy to od sił, inwencji i nutki turystycznego włóczęgostwa grupy /a może jednak zasugerujmy/. Warto wrócić trasą przez Poświętne, Studziannę, Brudzewice i dalej leśną drogą do Radzic Małych z których już tylko przysłowiowy "rzut kamieniem" do Drzewicy.
Ossa - wieś poświadczona w aktach z 1344r. W pocz. XV w. wchodziła w skład dóbr wysokińskich, należących do Dobrogosta Czarnego z Odrzywołu. W drugiej poł. XIX w. należała do Litwina Kaliksta Jagmina, który rozkopał i opisał stanowisko archeologiczne w pobliskich Łęgonicach Małych. Stanisławów albo Łuby - dawna rolnicza kolonia żydowska powstała w 1853 r. w płn-zach. Części majatku Ossa, na tzw. prawie wieczysto dzierżawnym. Osiadło tu wówczas 20 kolonistów żydowskich. Ustawa uwłaszczeniowa z 1864r. uznała ich za włościan i prawnych właścicieli posiadanych działów. Koloniści żydowscy przetrwali w Stanisławowie do II wojny światowej. W 1940 roku zostali wysiedleni przez hitlerowców, a następnie straceni.
Różanna znana również jako Rózin. W pierwszej poł. XIX w. należała wraz z Łęgonicami Małymi do dóbr Ossa. W 1827r. liczyła 10 domów i 60 mieszkańców. W drugiej poł. XIX w. był tu folwark z karczmą zajezdną oraz wieś. Obszar Różanny obejmował wówczas 497 mórg ziemi, z czego 391 mórg stanowiło własność chłopską. W pobliżu Królówki i Stanisławowa, przy drodze z Ossy do Różanny jest wzgórze dochodzące do 143m npm. Na jego szczycie znajduje się dawna pustelnia wraz z kapliczką św. Magdaleny.

 

Pieszo

Trasę pieszej wędrówki rozpoczynamy od zwiedzenia dobrze zachowanych ruin XVI-wiecznego zamku w Drzewicy, z dość wyraźnie zarysowaną linią fosy. Uroku temu miejscu dodaje przepływająca obok rzeka Drzewiczka. Następnie przechodzimy mostem drogowym nad rzeką i kierujemy się w prawo na Plac Wolności. Warto zatrzymać się przy tutejszym kościele rzymskokatolickim, wstąpić na chwilę zadumy i obejrzeć, gdyż jest to bardzo ciekawa architektonicznie budowla, której początki sięgają XIV wieku.
Dalej idziemy ulicą Słowackiego, gdzie po prawej stronie tuż nad rzeką znajdują się ruiny starego młyna wodnego. Ok. 100 m. od tego miejsca schodzimy na polną drogę prowadzącą do Zakościela. Marsz latem wśród falujących zbóż i gdzieniegdzie pojawiających się kęp drzew jest czystą przyjemnością, możemy wtedy nacieszyć oczy pięknem przyrody naszej "małej ojczyzny". Po dotarciu do pierwszych zabudowań wchodzimy na asfaltową drogę, którą idziemy do miejsca w którym łączy się ona z inną dochodzącą z prawej strony, skręcamy w nią. Po ok. 300 m. kończy się asfalt i wchodzimy na leśną piaszczystą ścieżkę, która prowadzi nas do brodu na rzece, po którego drugiej stronie znajduje się bardzo dobre miejsce biwakowe.
Jeśli przekraczaliśmy bród, to musimy z powrotem wrócić na szlak. Teraz czeka nas nieco dłuższy odcinek pozbawiony jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej. Maszerujemy więc dalej polną drogą aż dochodzimy w okolice leśnej osady Olszowiec /częściowo tylko zamieszkanej/. Następnie blisko doliny rzeki wędrujemy w scenerii otaczających nas pól i lasów aż do kapliczki stojącej przy skrzyżowaniu naszego szlaku z asfaltową drogą w Nieznamierowicach, gdzie można zakończyć wędrówkę. Czy jednak tutaj szlak turystów się skończy, zależy to tylko od nich.