error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Zamek
Zamek

   Ruiny zamku w Drzewicy to późnogotycko-renesansowa budowla, wzniesiona w latach 1527-35 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Macieja Drzewickiego. Jest usytuowana na niskim terenie zalewowym, otoczona dwiema fosami i wałem ziemnym, przez które prowadziły mosty zwodzone do jednej z czterech wież. Zamek zbudowany został na planie prostokąta o ściętych narożach, do których przylegają cztery wieże na planie kwadratu.
   W posiadaniu Drzewickich zamek był do początku XVIII wieku, po czym został przez Sołtyków sprzedany Szaniawskim. W połowie XVIIIw. Fabian Szaniawski, łowczy litewski, wybudował nowy pałac murowany. Zamek został opuszczony przez właścicieli i przejęły go zakonnice benedyktynki, którym wcześniej spłonął kościół i klasztor położone w pobliżu zamku. Przebudowały one część wschodnią zamku adaptując budynek gospodarczy na kaplicę. Po pożarze w 1814r., kiedy to w lutym zapalił się drewniany pałacyk znajdujący się po drugiej stronie fosy, a silny wiatr sprawił że ogień przerzucił się na dach zamku pokrytego gontem ogarniając całe wnętrze i wypalając je, zamek został opuszczony a zakonnice przeniosły się do Świętej Katarzyny. Miarę tragedii dopełniły oddziały Kozaków przebywające w tych dniach w Drzewicy /po przegranej Napoleona pod Moskwą/, które doszczętnie złupiły resztki uratowanego dobytku.
   W roku 1827 zwiedzała zamek Klementyna z Tańskich Hofmanowa - pisarka, która pozostawiła w swym pamiętniku kilka charakterystycznych uwag. Między innymi pisała: "mury zamku zdają się jeszcze mocne, mógłby on znów być mieszkalnym i użytecznym", po czym dodała: "serce boli patrząc na okropne skutki nieładu i marnotrawstwa, potrafią one głaz poryć i skruszyć żelazo". Do dnia dzisiejszego przetrwały pełne mury zamkowe, jedne z najokazalszych ruin zamków w województwie łódzkim i pozostałości zespołu dworskiego, na które składa się XVIII-wieczny dwór parterowy z dwukolumnowym gankiem /na fundamentach z XV stulecia/. Wiele w nim świetnych elementów, jak XV-wieczne ostrołukowe portale /w piwnicy/, fragmenty elementów rzeźbionych w kamieniu, oficyna z początku XIXw. oraz otaczający je park.
   Przy dworze znajduje się rzeźbiona kamienna tablica z herbem Szaniawskich Junosza i łacińskim napisem przekazującym potomnym że: "Filip Nareusz Szaniawski, starosta kąkolewnicki swoim sąsiadom i twojej potomności na pożytek dla ozdoby miejsca, mieszkańcom i przechodniom ku wygodzie, miasto Drzewicę, które jak pamiętasz, że i z samej nazwy jest drewniane, wybudował z kamienia od fundamentów w roku pańskim 1762".