error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> KONKURS
KONKURS

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dyrekcja  oraz grono pedagogiczne  Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” ogłaszają konkurs na nową nazwę szkoły.

 Głównymi celami konkursu są:

  • Promocja idei funkcjonowania szkoły na terenie Miasta i Gminy Drzewica,
  • Budowanie wspólnoty.

  Zasady konkursu:

  • Propozycje zgłaszać można w zespołach liczących max. 2 osoby,
  • Uczestnikami mogą być uczniowie, rodzice, absolwenci, nauczyciele, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe;

—  Propozycja nazwy poparta być musi opisem, który przedstawi motywację pomysłodawców do wysunięcia określonej propozycji i nawiązywał będzie
do następujących warunków:

  • Dostosowanie nazwy do uwarunkowań Powiatu Opoczyńskiego,specyfiki regionu oraz miejscowości w której znajduje się szkoła,
  • Nazwa odzwierciedlać powinna walory placówki wyrażone w sposób kreatywny nowoczesny i otwarty.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do  dnia 15 kwietnia 2018 r., w sekretariacie ZSPg
w Drzewicy, w zamkniętych kopertach z napisem „ Nazwa szkoły w Drzewicy”.

Każde zgłoszenie zawierać powinno:

  • Imię i nazwisko autora,
  • Dane kontaktowe,
  • Zgodę na przetwarzanie danych do celów konkursu oraz opublikowanie  publikację.

Zgłoszone projekty przechodzą na własność organizatora.

Nagrodę ufunduje Dyrektor ZSPg w Drzewicy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2018 roku. Skład Jury to Rada Pedagogiczna ZSPg w Drzewicy.

ZAPRASZAMY!!!!!!!