error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> BEZPIECZNA SZKOŁA
BEZPIECZNA SZKOŁA

DRODZY RODZICE!

DRODZY UCZNIOWIE!

Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu zarówno przez dyrekcję i pracowników szkoły, jak też przez rodziców. Celem zapewnienia jeszcze ściślejszej współpracy w tym zakresie pomiędzy szkołą a rodzicami oraz celem wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa wśród samych uczniów, oddajemy do Waszej dyspozycji specjalną zakładkę, w której znajdziecie materiały dotyczące procedur bezpieczeństwa, przydatne informacje na temat agresji , przemocy/cyberprzemocy oraz jak sobie z nimi radzić.

Osoby i instytucje

udzielające wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i wychowawczego: 

  • Pedagog szkolny
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie, filia w Drzewicy

          tel. 44 741-64-62          adres e-mail: sekretariat@pppopoczno.pl 

          tel/fax: 44 741-65-54     adres e-mail: sekretariat.filia@pppopoczno.pl  

  • Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Opocznie  tel. 44 736 14 64;
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

adres strony www.116111.pl

  • całodobowa Linii Wsparcia dla dorosłych 800 70 22 22

 

Agresja i przemoc
Cyberprzemoc
Jak kochać i wymagać
Procedury reagowania
Przeciwdziałanie przemocy
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne