Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Matura
Matura

 

>  Informacja   <

Harmonogram egzaminów w 2019 r   <

> Komunikat o dostosowaniach Egzamin maturalny <

> Komunikat o egzaminie z informatyki <

>  Komunikat o przyborach  <Warunki zdania egzaminu maturalnego

  • Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
  • Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów zdawanych w drugim języku nauczania. Dla tych egzaminów  nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.