error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Matura
Matura


Komunikat o egzaminie z informatyki   <

>  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 2023_2024   <

>  Komunikat o dostosowaniach   <

>  Komunikat o przyborach   <

Lista jawnych z języka polskiego   <


Warunki zdania egzaminu maturalnego

  • Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
  • Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów zdawanych w drugim języku nauczania. Dla tych egzaminów  nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.