Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Oferta kształcenia
Oferta kształcenia

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

FILM  FILM

FILM  FILM

FILM  FILM

LICEUM

KLASA POLICYJNA
KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

TECHNIKUM

TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

SZKOŁA BRANŻOWA 1 STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA


 

LICEUM

 

KLASA POLICYJNA
(cykl nauczania 3 lata)

Przedmioty z rozszerzeniem: Geografia, WOS, Język angielski

Klasa policyjna jako jedyna w Powiecie Opoczyńskim działa na zasadzie umowy o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Opocznie.

Jako uczeń tej klasy uczestniczysz w: 

- zajęciach z edukacji prawno – policyjnej, prowadzonych przez specjalistów prawników i policjantów
- zajęciach samoobrony
- testach sprawności
- szkoleniu strzeleckim 
- musztrze
- rozprawach sądowych w ramach lekcji przedmiotowych

- wycieczkach edukacyjnych m.in. do: Komendy Wojewódzkiej Policji, Zakładu Karnego, Wydziału Prawa i Administracji czy Sejmu.

Klasa policyjna daje ci szansę reprezentowania szkoły w organizowanym corocznie ogólnopolskim turnieju klas policyjnych.

                                                                                                                                       ↑MENU↑

 

KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
(cykl nauczania 3 lata)

Przedmioty z rozszerzeniem:Biologia, Chemia, Język angielski

Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość pogłębiania twojej wiedzy z zakresu: biologii, chemii oraz j. angielskiego, co umożliwi Ci doskonałe przygotowanie się do matury, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka i wielu innych.

                                                                                                                                       ↑MENU↑TECHNIKUM


TECHNIK INFORMATYK
(cykl nauczania 4 lata)

Będąc uczniem Technikum, oprócz zajęć szkolnych, masz możliwość udziału w wyjazdach edukacyjnych związanych z realizowanym przez ciebie kierunkiem oraz zajęciach dodatkowych, projektach i praktykach, które w znacznym stopniu poszerzają wiedzę techniczną na wybranym kierunku.

Przedmioty rozszerzone – informatyka, matematyka

Kwalifikacje w zawodzie:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Jako uczeń tej klasy nabędziesz umiejętności:

- tworzenia aplikacji internetowych
- tworzenia stron internetowych
- konfigurowania urządzeń sieciowych
- projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej
- tworzenia baz danych i administrowania bazami danych
- administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑


TECHNIK LOGISTYK
(cykl nauczania 4 lata)

Przedmioty rozszerzone – geografia, matematyka

Kwalifikacje w zawodzie:

AU.22. Obsługa magazynów.

AU.32. Organizacja transportu.

Jako uczeń tej klasy nabędziesz umiejętności:

• organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji,  dystrybucji i magazynowania,

• organizowania środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych,

• organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
(cykl nauczania 4 lata)

Przedmioty rozszerzone – geografia, matematyka

Kwalifikacje w zawodzie:

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Jako uczeń tej klasy nabędziesz umiejętności:

• Organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

• Sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej

• Wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

• Monitorowania i nadzorowania systemów energetyki odnawialnej

• Konserwacji oraz naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑
                                                                                                                                         

SZKOŁA BRANŻOWA 1 STOPNIA

 
-DAWNA ZSZ

(cykl nauczania 3 lata)

KLASA WIELOZAWODOWA

Uczęszczając do szkoły zawodowej możesz wybierać spośród wielu ciekawych i poszukiwanych profesji:

• Fryzjer,
• Masarz,
• Sprzedawca,
• Mechanik pojazdów samochodowych,
• Kucharz,
• Piekarz,
• Mechanik-monter maszyn i urządzeń,
• Stolarz,
• Monter sieci i instalacji sanitarnych,
• Blacharz samochodowy,
• Elektromonter,
• Cukiernik,
• Ślusarz,
• Murarz,
• Elektryk.

Szkoła  zapewnia praktyki w  sklepach, piekarniach, zakładach fryzjerskich, auto serwisach

Liczba miejsc u pracodawców ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwenci ZSZ mają możliwość podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (nauka trwa 2 lata)


                                                                                                                                       ↑MENU↑