error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Oferta kształcenia
Oferta kształcenia
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DROGI ÓSMOKLASISTO!  

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.
trwa elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych

Loguj się do naszej szkoły (Liceum, Technikum, Szkoły Branżowej) na stronie 

lodzkie.edu.com.pl


Zapraszamy Cię też do kontaktu z sekretariatem szkoły

od pon. do piątku od 8:00 do 15:00

(tel. 48 375-60-89, 514-075-760, 502-922-289)

udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji
i pomożemy zapisać się do szkoły.
 

 

LICEUM

KLASA DZIENNIKARSKO-JĘZYKOWA
KLASA STRAŻACKO-POLICYJNA

KLASA PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNA

TECHNIKUM

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ


BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA

 

FILM  FILM

FILM  FILM FILM  FILM

 


 

LICEUM


 

KLASA DZIENNIKARSKO-JĘZYKOWA

W tej klasie będziesz rozszerzał następujące przedmioty: język polski, język angielski oraz wos.

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to: język polski, język angielski, matematyka i geografia.

Jeśli interesujesz się kinem, teatrem i innymi dziedzinami sztuki, jesteś aktywny społecznie, lubisz czytać i pisać oraz jesteś twórczy i ciekawy świata, …. a może piszesz wiersze, opowiadania, lub chcesz to robić, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

Rozwijamy zainteresowania literaturą, kulturą i sztuką, uwrażliwiamy na piękno i bogactwo języka polskiego, pokazujemy co, jak i dlaczego warto czytać, dajemy możliwość realizowania się w konkursach językowych i literackich, historycznych, prezentacjach i projektach, zajęciach dodatkowych w sekcji artystycznej oraz w pracach Samorządu Uczniowskiego, współpracujemy z RCK w Drzewicy, wyjeżdżamy do teatru, corocznie bierzemy udział Powiatowym Przeglądzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie, organizujemy ciekawe spotkania ze znanymi aktorami i ludźmi sceny. 


                                                                                                                                       ↑MENU↑

 

KLASA STRAŻACKO-POLICYJNA

Przedmioty rozszerzane w tej klasie to: wos, geografia i j. angielski.

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski.

Marzysz o karierze w Policji lub Straży? Interesują Cię zagadnienia związane z  przestępczością, kryminalistyką, kryminologią, zadania i obowiązki policjanta lub pragnież rozwijać swoje zainteresowania i działać w jednostach Straży Pożarnej?. Jeśli tak, to zachęcamy do nauki w tej klasie!. 
Klasa ta, jako jedyna w Powiecie Opoczyńskim, działa na zasadzie umowy o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Opocznie.

Jako uczeń tej klasy uczestniczysz w: 

- zajęciach z edukacji prawno – policyjnej, prowadzonych przez specjalistów prawników i policjantów
- zajęciach samoobrony
- testach sprawności
- musztrze
- rozprawach sądowych w ramach lekcji przedmiotowych

- wycieczkach edukacyjnych m.in. do: Komendy Wojewódzkiej Policji, Zakładu Karnego, Wydziału Prawa i Administracji, Sejmu oraz na strzelnicę.

Klasa policyjna daje ci szansę reprezentowania szkoły w organizowanym corocznie ogólnopolskim turnieju klas policyjnych.                                                                                                                                       ↑MENU↑

 

KLASA PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNA

Przedmioty rozszerzone to: biologia, geografia i matematyka.

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, biologia.

 

Zastanawiasz się nad kierunkiem medycznym? A może myślisz o turystyce, ochronie środowiska czy dietetyce? Chcesz pomagać zwierzętom jako weterynarz? A może studiować na kierunkach politechnicznych i zostać inżynierem? Jeśli tak, to znalazłeś odpowiednią klasę.

W klasie przyrodniczo-matematycznej biologia i geografia nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic, a drzwi kariery staną przed Tobą otworem.

Nauka w tej klasie i zaproponowany dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym daje Ci możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: medycyna, farmacja, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, ochrona środowiska, weterynaria, inżynieria środowiska, biotechnologia, górnictwo i geologia, turystyka i krajoznawstwo.

Nauka w tej klasie rozwija kształtowanie postawy aktywności badawczej i odpowiedzialności za środowisko lokalne, kształci zdolność pracy w zespole w ramach prac nad projektami i uczy formułowania wniosków dotyczących poznanych zjawisk na podstawie prowadzonych doświadczeń i badań w terenie.

Posiadamy pracownię przyrodniczą, wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach realizowania unijnego projektu.

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑
TECHNIKUM

 

 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Przedmioty rozszerzone(do wyboru): geografia, informatyka, j. angielski, matematyka

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski

To kierunek coraz pręzniej rozwijający się, po ukończeniu którego masz zapewnioną pracę. Posiadamy nowoczesne, atraktycjne pomoce dydaktyczne do nauki tego zawodu m.i.n. symulatory do nauki jazdy czy symulator do prowadzenia ruchu kolejowego. Zatrudniamy profesionalną kadre, któa przygoruje cię nie tylko do pracy, ale też do zdawania egzaminów zawodowych na tym kierunku. Współpracujemy z PKP Intercity Remtrak.

 

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑

 


 

 

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone(do wyboru): j. angielski, geografia, informatyka, matematyka

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski.

Marzysz o doskonale płatnej karierze w informatyce w Polsce lub innych krajach UE, koniecznie sprawdź kierunek Technik informatyk – jego absolwenci rozwijają się zarówno w firmach z sektora IT, wielkich korporacjach, jak i we własnych dochodowych działalnościach. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę o sieciach komputerowych, bazach danych, tworzeniu witryn internetowych, aplikacji oraz administracji bazami danych.

Technik informatyk należy do faworytów rynku pracy!

W naszej szkole oferujemy naukę w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach komputerowych.

Kwalifikacje w zawodzie:

INF 02. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

INF 03. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑ 

TECHNIK LOGISTYK

 

Przedmioty rozszerzone(do wyboru): geografia, j. angielski, informatyka, matematyka

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to niezwykle popularny termin. Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni

w niemal każdej większej firmie.

By dobrze przygotować Cię do zawodu, oferujemy pracownie logistyczne, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu w klasach logistycznych.

Kwalifikacje w zawodzie:

SPL01. Obsługa magazynów.

SPL04. Organizacja transportu.

 

 

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑


 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Przedmioty rozszerzone(do wyboru): j.angielski, ingormatyka, geografia, matematyka

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Wybierając ten kierunek, decydujesz się na zawód przyszłości. Rynek odnawialnych źródeł energii i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny zapewni Ci rozwój w nowoczesnej branży z olbrzymim potencjałem. W Niemczech już teraz 26% energii elektrycznej pochodzi z energii odnawialnej, a do 2050 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 80%*. To oznacza, że nie zabraknie dla Ciebie pracy!

Kwalifikacje w zawodzie:

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

   ↑MENU↑


 

BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA

 
-DAWNA ZSZ

(cykl nauczania 3 lata)

KLASA WIELOZAWODOWA

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski.

 

Kierunki, w których kształcimy to:

fryzjer,
operator obrabiarek skrawających,
sprzedawca,
mechanik pojazdów samochodowych,
kucharz,
piekarz,
mechanik-monter maszyn i urządzeń,
stolarz,
monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
monter konstrukcji budowlanych,
dekarz,
monter zabudowy i robót wykonywanych w budownictwie,
blacharz,
cukiernik,
przetwórca mięsa,
elektryk,
murarz –tynkarz,
magazynier –logistyk.

Szkoła pomaga znaleźć praktyki w danym zawodzie, gdyż współpracujemy z wieloma lokalnymi pracodawcami.

Uczniowie klasy wielozawodowej corocznie biorą udział w Międzyszkolnym konkursie BHP, odnosząc spore sukcesy (I i II miejsce w 2018 roku).

Szkoła  zapewnia praktyki w  sklepach, piekarniach, zakładach fryzjerskich, auto serwisach

Liczba miejsc u pracodawców ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwenci ZSZ mają możliwość podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (nauka trwa 2 lata)


 

 


                                                                                                                                       ↑MENU↑