Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> Oferta kształcenia
Oferta kształcenia
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

DROGI ÓSMOKLASISTO!

DROGI GIMNAZJALISTO!

od 13 maja do 25 czerwca
trwa elektroniczny nabór do szkół na stronie
 

dla gimnazjów lodzkie-pogim.edu.com.pl

dla podstawówki lodzkie-posp.edu.com.pl


Zapraszamy Cię też na
Dzień Otwarty Szkoły
22 maja, godz. 9:00

oraz każdego innego dnia do sekretariatu szkoły

od 8:00 do 15:00

udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji
i pomożemy zapisać się do szkoły.


LICEUM

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA
KLASA POLICYJNA

KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA
KLASA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNA 

TECHNIKUM

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ


BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA

 

FILM  FILM

FILM  FILM FILM  FILM

 


 

LICEUM


 

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

W tej klasie będziesz rozszerzał następujące przedmioty: język polski, język angielski oraz historię.

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to: język polski, język angielski, historia i wos.

Jeśli interesujesz się kinem, teatrem i innymi dziedzinami sztuki, jesteś aktywny społecznie, lubisz czytać i pisać oraz jesteś twórczy i ciekawy świata, …. a może piszesz wiersze, opowiadania, lub chcesz to robić, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

Rozwijamy zainteresowania literaturą, kulturą i sztuką, uwrażliwiamy na piękno i bogactwo języka polskiego, pokazujemy co, jak i dlaczego warto czytać, dajemy możliwość realizowania się w konkursach językowych i literackich, historycznych, prezentacjach i projektach, zajęciach dodatkowych w sekcji artystycznej oraz w pracach Samorządu Uczniowskiego, współpracujemy z RCK w Drzewicy, wyjeżdżamy do teatru, corocznie bierzemy udział Powiatowym Przeglądzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie, organizujemy ciekawe spotkania ze znanymi aktorami i ludźmi sceny. 


                                                                                                                                       ↑MENU↑

 

KLASA POLICYJNA

Przedmioty rozszerzane w tej klasie to: wos, geografia i j. angielski.

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, wos, geografia, j. angielski.

Marzysz o karierze w Policji? Interesują Cię zagadnienia związane z  przestępczością, kryminalistyką, kryminologią, zadania i obowiązki policjanta? Jeśli tak, to zachęcamy do nauki w tej klasie!
Klasa ta, jako jedyna w Powiecie Opoczyńskim, działa na zasadzie umowy o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Opocznie.

Jako uczeń tej klasy uczestniczysz w: 

- zajęciach z edukacji prawno – policyjnej, prowadzonych przez specjalistów prawników i policjantów
- zajęciach samoobrony
- testach sprawności
- musztrze
- rozprawach sądowych w ramach lekcji przedmiotowych

- wycieczkach edukacyjnych m.in. do: Komendy Wojewódzkiej Policji, Zakładu Karnego, Wydziału Prawa i Administracji, Sejmu oraz na strzelnicę.

Klasa policyjna daje ci szansę reprezentowania szkoły w organizowanym corocznie ogólnopolskim turnieju klas policyjnych.                                                                                                                                       ↑MENU↑

 

KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone to: biologia, chemia i j. angielski.

Zastanawiasz się nad kierunkiem medycznym? A może myślisz o turystyce, ochronie środowiska czy dietetyce? Chcesz pomagać zwierzętom jako weterynarz? A może studiować na kierunkach politechnicznych i zostać inżynierem? Jeśli tak, to znalazłeś odpowiednią klasę.

W klasie biologiczno-chemicznej biologia i geografia nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic, a drzwi kariery staną przed Tobą otworem.

Nauka w tej klasie i zaproponowany dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym daje Ci możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: medycyna, farmacja, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, ochrona środowiska, weterynaria, inżynieria środowiska, biotechnologia, górnictwo i geologia, turystyka i krajoznawstwo.

Nauka w tej klasie rozwija kształtowanie postawy aktywności badawczej i odpowiedzialności za środowisko lokalne, kształci zdolność pracy w zespole w ramach prac nad projektami i uczy formułowania wniosków dotyczących poznanych zjawisk na podstawie prowadzonych doświadczeń i badań w terenie.

Posiadamy pracownię przyrodniczą, wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach realizowania unijnego projektu.

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑

 

    

 

KLASA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNA 


z rozszerzeniami: informatyka, matematyka, j. angielski

Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz narzędzi edukacyjnych, klasa ta daje Ci możliwość przygotowania się do studiów politechnicznych oraz na kierunkach ścisłych.

  

                                                                                                                                       ↑MENU↑
TECHNIKUM

 

 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, geografia, informatyka, j. angielski

Zauważyłeś, że w ostatnich latach transport kolejowy znacznie się rozwinął? To pociąga za sobą zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel obsługi urządzeń infrastruktury kolejowej – techników transportu.

Technik transportu kolejowego w trakcie swojej kariery zawodowej profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzi ruch kolejowy. Odpowiada za ludzi i przewożone mienie. Jednak zanim podejmie samodzielną  i odpowiedzialną pracę, musi najpierw podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na kierunku technik transportu kolejowego, gdzie zdobędzie podstawową wiedzę o kolejnictwie, infrastrukturze związanej z torami kolejowymi, bezpiecznymi sposobami prowadzenia ruchu i logistyce kolejowej. Zachęcamy do podjęcia nauki w tym zawodzie. 

 

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑

 


 

 

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski.

Marzysz o doskonale płatnej karierze w informatyce w Polsce lub innych krajach UE, koniecznie sprawdź kierunek Technik informatyk – jego absolwenci rozwijają się zarówno w firmach z sektora IT, wielkich korporacjach, jak i we własnych dochodowych działalnościach. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę o sieciach komputerowych, bazach danych, tworzeniu witryn internetowych, aplikacji oraz administracji bazami danych.

Technik informatyk należy do faworytów rynku pracy!

W naszej szkole oferujemy naukę w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach komputerowych.

Kwalifikacje w zawodzie:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑ 

TECHNIK LOGISTYK

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to niezwykle popularny termin. Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni

w niemal każdej większej firmie.

By dobrze przygotować Cię do zawodu, oferujemy pracownie logistyczne, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu w klasach logistycznych.

Kwalifikacje w zawodzie:

AU.22. Obsługa magazynów.

AU.32. Organizacja transportu.

 

 

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑


 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Wybierając ten kierunek, decydujesz się na zawód przyszłości. Rynek odnawialnych źródeł energii i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny zapewni Ci rozwój w nowoczesnej branży z olbrzymim potencjałem. W Niemczech już teraz 26% energii elektrycznej pochodzi z energii odnawialnej, a do 2050 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 80%*. To oznacza, że nie zabraknie dla Ciebie pracy!

Kwalifikacje w zawodzie:

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

                                                                                                                                       ↑MENU↑


TECHNIK ELEKTRYK

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

                                                                                                                                       ↑MENU↑


TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: j. polski,  geografia, j. angielski

 

Kochasz podróże? Pragniesz spełniać swoje marzenia o zwiedzaniu świata? To technikum dla Ciebie. Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Organizowania działalności turystycznej,
  • Organizowania imprez i usług turystycznych (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych),
  • Obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
  • Rozliczania imprez i usług turystycznych.

Jako szkoła, organizujemy wyjazdy na Międzynarodowe Targi Turystyczne, gdzie masz możliwość poznania wielu ciekawych osób, zajmujących się turystyką.  

 


                                                                                                                                        ↑MENU↑


 

BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA

 
-DAWNA ZSZ

(cykl nauczania 3 lata)

KLASA WIELOZAWODOWA

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski.

 

Kierunki, w których kształcimy to:

fryzjer,
operator obrabiarek skrawających,
sprzedawca,
mechanik pojazdów samochodowych,
kucharz,
piekarz,
mechanik-monter maszyn i urządzeń,
stolarz,
monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
monter konstrukcji budowlanych,
dekarz,
monter zabudowy i robót wykonywanych w budownictwie,
blacharz,
cukiernik,
przetwórca mięsa,
elektryk,
murarz –tynkarz,
magazynier –logistyk.

Szkoła pomaga znaleźć praktyki w danym zawodzie, gdyż współpracujemy z wieloma lokalnymi pracodawcami.

Uczniowie klasy wielozawodowej corocznie biorą udział w Międzyszkolnym konkursie BHP, odnosząc spore sukcesy (I i II miejsce w 2018 roku).

Szkoła  zapewnia praktyki w  sklepach, piekarniach, zakładach fryzjerskich, auto serwisach

Liczba miejsc u pracodawców ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwenci ZSZ mają możliwość podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (nauka trwa 2 lata)


 

 


                                                                                                                                       ↑MENU↑