Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: CZŁOWIEK
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 17

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Opoczyński

w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje projekt:

„Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”

którego wartość wynosi 502 129,80 PLN

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy zakończył się II cykl projektu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego, kursu Akademii Microsoft 2003 oraz kursu Akademii Cisco CCNA Exploration.

Uroczyste spotkanie podsu mowujące realizację projektu z udziałem lokalnych władz, mediów, nauczycieli, i uczestników projektu odbyło się 24.06.2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie. Wszystkim uczestnikom/uczestniczkom projektu zostały wręczone zaświadczenia ukończenia udziału w projekcie. Nagrodą dla czterech najlepszych uczniów uczestniczących w kursie Microsoft MCSA 2003 oraz dla sześciu uczniów biorących udział w kursie Cisco CCNA Exploration było przystąpienie do egzaminów w ośrodku certyfikacyjnym w Łodzi.

Cele główne oraz cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane. U wszystkich uczestników/uczestniczek projektu wzrósł poziom samooceny, świadomości wiary we własne możliwości oraz poziom wiedzy i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim. Uczniowie/uczennice biorący udział  w projekcie podnieśli poziom kształcenia, swoje umiejętności oraz nabyli praktyczną wiedzę  informatyczną w kursie Microsoft i Cisco.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REALIZATOR PROJEKTU:


Powiat Opoczyński

ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno

www.opocznopowiat.pl

Biuro Projektu:

ul. Rolna 6 pok. 211

26-300 Opoczno

tel. 44 736 15 51

Koordynator Projektu:

Joanna Gumkowska

j.gumkowska@opocznopowiat.pl 

Asystent koordynatora Projektu:

Karolina Maćkowska


PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data dodania: 2013-07-05