error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

TRWA REKRUTACJA DO XXI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY!!

„Miejsca  młodych –jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież” to tytuł tegorocznego zadania  rekrutacyjnego  skierowanego do młodych ludzi, którzy chcą wykorzystać szansę  uczestnictwa w XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Celem tegorocznej edycji SDiM jest aktywizacja  działań na rzecz lokalnej społeczności,  zaangażowanie uczniów w pracę  na rzecz najbliższego otoczenia, nauka  współzawodnictwa  oraz kształtowanie postaw obywatelskich.

 Do rywalizacji  o mandaty „poselskie”  przystąpili w tym roku  uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy :  Natalia Minkina i Maciej Żach.

 Zadanie rekrutacyjne polegało na przeprowadzeniu badania w lokalnej przestrzeni publicznej  , opracowaniu  wniosków z obserwacji oraz wypracowaniu propozycji zmian i działań wynikających  z uzyskanych wyników. Realizując zadanie  młodzi ludzie starali się poszukiwać rozwiązań uniwersalnych i dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności, uwzględniając oczekiwania i potrzeby mieszkańców Drzewicy. W celu pozyskania rzetelnych danych,   członkowie zespołu zorganizowali  spacer badawczy po mieście. Wzięły w nim udział osoby,  w przedziale wiekowym od piątego  do czterdziestego roku życia, zaproszone na spotkanie za pośrednictwem Internetu,  wiadomości SMS oraz plakatów rozwieszonych na tablicach informacyjnych. Uczestnicy wyposażeni w karty obserwacji, ankiety, aparaty fotograficzne z możliwością nagrywania filmów  wyruszyli na pieszą, trzygodzinną wycieczkę po Drzewicy,  w pierwszy dzień wiosny tj. sobotę 21 marca 2015. Pierwszym zadaniem uczestników była obserwacja otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów ważnych, przydatnych a nawet  cennych z punktu widzenia lokalnej społeczności. Drugie zadanie polegało na wskazaniu miejsc, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, negatywnie wpływających na kształtowanie  przestrzeni  publicznej a nawet zagrażających bezpieczeństwu. Trzecim punktem programu było gromadzenie informacji poprzez wypełnienie ankiet i wymianę spostrzeżeń, zebranie  opinii  przechodniów . Wszystkie czynności udokumentowano w postaci fotografii oraz materiału filmowego. Po analizie zebranych podczas spaceru informacji, uczniowie opracowali wnioski i propozycje działań mających na celu wprowadzenie korzystnych zmian w przestrzeni publicznej Drzewicy, odpowiadających oczekiwaniom i potrzebom zamieszkującej tu młodzieży. W dniu 26.03.2015 uczestnicy projektu  przedstawili swoje propozycje Panu Januszowi Reszelewskiemu -  Burmistrzowi  Gminy i Miasta Drzewica, z prośbą o dokonanie oceny  wypracowanych propozycji  i rozwiązań ,  ich praktycznej przydatności oraz możliwości realizacji. W spotkaniu zorganizowanym w Regionalnym Centrum Kultury uczestniczyli także:  przedstawiciel Policji w Drzewicy – aspirant sztabowy Lech Nowak, ,  kierujący RCK Pan Krzysztof Kowalski , nauczyciele ZSPg Anna Reszka i Waldemar Danielik oraz  przedstawiciele drzewickiej młodzieży .  Spotkanie okazało się ciekawym doświadczeniem dla  uczestników, którzy przez dwie godziny  dyskutowali o przestrzeni publicznej, bezpieczeństwie, ofercie kulturalnej  i rekreacyjnej  Drzewicy.  Wymieniono wiele cennych spostrzeżeń, a propozycje nowych rozwiązań przedstawione przez Natalię i Macieja spotkały się z zainteresowaniem i uznane zostały za możliwe o realizacji w lokalnym środowisku. 

Data dodania: 2015-04-01