Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News: Projekt ekologiczny
Projekt ekologiczny
W dniach 17 i 18 listopada br. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy odbył się projekt ekologiczny pt. „MONOGRAFIE WYBRANYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH POWIATU OPOCZYŃSKIEGO”, który ma zwrócić uwagę na zanieczyszczenie wód, a także uwrażliwić na potrzeby środowiska, a także zwrócić uwagę na wpływ człowieka na ekosystem wodny. Za pomysł i realizację projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy odpowiadali p.Anna Kumur i p. Jarosław Bednarczyk. Dzięki ich pomysłowości i zaangażowaniu młodzież z trzech szkół ponadgimnazjalnych (ZSPg Drzewica, ZSR Mroczków Gościnny oraz ZSZ Żarnów) uczestniczyła w wycieczkach nad Zalew Drzewicki, Zalew na rzece Wąglanka w Miedznej oraz Zalew Sulejowski, w trakcie których analizie chemicznej poddano wody ww. zbiorników. Młodzież mogła przekonać się o stanie czystości wód w zbiornikach naszego regionu. Zebrano także wiele informacji o wodnej faunie i florze oraz o najbliższej okolicy badanych zbiorników. Impreza odbyła się dzięki funduszom pozyskanym z WFOŚiGW, a patronat nad nią objęło Starostwo Powiatowe w Opocznie. Projekt zwieńczony jest konkursem pt. „Przyroda widziana twoimi oczyma”, do którego przystąpiły wszystkie biorące udział w projekcie szkoły. Podsumowanie projektu oraz ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane jest na dzień 17 grudnia 2010 w Starostwie Powiatowym.
Data dodania: 2010-12-14